Kommunale institutioner og arbejdspladser

19. september 2017

Hvordan ser det ud

BRK er øens største arbejdsplads med 4200 ansatte.  De leverer alt fra borgernær service til interne opgaver for politikere.  Medarbejderne er spredt på øen alt efter hvilket område, de arbejder med.  Vi ved fra vores kontakt med medarbejderne, at de ønsker en samlet administration, da det vil give bedre sparring og en mere smidig arbejdsgang.  Samtidig er det nødvendigt med ansatte i nærheden af de opgaver, der skal løses, bl.a. i ældreplejen, skoler og børnehaver, biblioteker og borgerservice.  

Udfordringerne

Vi må nok erkende, at bygningsmassen, der rummer arbejdspladserne, ikke altid er lige velegnet. Ligeledes er der funktioner, der er geografisk spredt, hvor en samling kunne give bedre synergi.  I Venstre er vi åbne for at undersøge andre løsninger, hvis det forbedrer servicen. Omvendt ved Venstre også godt, at det vil forudsætte ganske betydelige anlægsomkostninger at samle hele eller dele af administrationen.

Venstre vil

Arbejde for en effektiv og professionel opgaveløsning i moderne og tidssvarende bygninger. I denne proces ønsker vi at inddrage medarbejdere, brugere og lokalområderne for at finde den bedste løsning.

Desuden ønsker vi, at de kommunale institutioner skal have større ledelsesmæssige frihedsgrader. Der skal gives frihed og tiltro til, at ønsker og udfordringer bedst løses af engagerede bestyrelser/ledere/medarbejdere i de kommunale institutioner.

Venstre tør godt give denne frihed til de enkelte institutioner. Det tror vi, giver størst arbejdsglæde og de bedste resultater.

Det ser vi allerede nu på området med de offentlige og selvejende haller. Her sætter kommunen rammen og bevilliger økonomien, men hvordan pengene skal fordeles indbyrdes og til hvilke projekter, det ordner hallerne indbyrdes.  Den model, tænker vi, vil kunne implementeres flere andre steder.  Vi kan også se, at udbuddet og servicen i de selvejende haller er større end i de kommunale. Derfor vil Venstre arbejde for, at det samme bliver tilfældet i de offentlige haller.

Samme model ser vi gerne udbredt til skoler, børnehaver, men også i ældreplejen. Selvfølgelig skal institutionerne holde sig indenfor de rammer loven giver, og der må ikke slækkes på sikkerheden, men vi mener, at større frihedsgrader til institutionen og medarbejderne giver større arbejdsglæde og dermed det bedste resultat.