Kystnære vindmøller

9. november 2017

Kystnære Vindmøller

Jeg, Michael Hendriksen (V), arbejder fortsat for en kystnær vindmøllepark placeret ude på Rønne Bakke og minder om mit synspunkt i Bornholms Tidende fra d. 5-10-17 som ikke har forandret sig, jeg står fast på mine meninger både før og efter et valg.

Landene omkring Bornholm planlægger hav vindmølleparker i stor stil og Rønne Havns formand som er socialdemokrat vil have Rønne Havn som Off Shore havn til disse og så går selvsamme parti ind for landvindmøller…

Skal vi nå vores mål om CO2 neutral ø i 2025 kommer vi ikke udenom Kystnære vindmøller som efter min bedste overbevisning skal sættes op som testmøller ude på Rønne Bakke et område der allerede er undersøgt og godkendt dog kun til 50 MV
Ved det sidste udbud af kystnære hav vindmøller blev der afsat 50 MV til testmøller med en højere afregningspris. Kan man afsætte så mange MV til testmøller er det da heller ikke urealistisk at Bornholm kan få en testmøllepark i tilknytning til Bornholm som test ø.
Så NEJ vi skal ikke ud og finde investorer til at dække et eventuelt underskud.

En havmøllepark skal være så stor som mulig på grund af de store opstartomkostninger.
Derfor nytter det ikke noget at sætte 50 MW landmøller op nu, og tro at det er muligt at supplere med en lille havmøllepark om nogle år. Nej, sætter vi landmøller op nu, så vil fremtidigt elforbrug til el-biler, dypkogere, varmeværker og varmepumper kræve endnu flere landmøller, og så skal jeg ikke undlade at gøre opmærksom på, at der kommer virkelig rigtig mange møller på Bornholm.

Socialdemokratiet henviser til Bornholms Energi og Forsyning´s (BEF) rapport.
Rapporten forudsætter et uændret elforbrug, hvilket er helt urealistisk. Elforbruget stiger kraftigt på grund af at energiforbruget går over og bliver elforbrug. Med den nye generation af batterier, som kører meget længere pr. opladning, vil der om få år stort set kun blive solgt elbiler.
De første bilproducenter har allerede meldt ud, at senest i 2030 vil de ikke producere benzin- eller dieselbiler mere. 

Så spørger jeg igen
Er socialdemokratiets mål virkelig at opstille 21-22 møller nu og så om nogle år komme igen og 
stille mange flere møller op? - med alle de negative konsekvenser, en sådan forfejlet energistrategi vil få. (forringet livskvalitet, forringede huspriser for naboerne, ødelagt natur mm )
Vi skal jo tænke længere end til 2025
Så jeg synes at vælgerne skal vide det nu før valget
og ikke noget der pludselig dukker op efter et valg.

STEM PERSONLIGT

Michael Hendriksen Venstre

Kandidat til KV17