Landbrug

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Det er Venstres opfattelse, at landbruget på Bornholm er inde i en periode med stabile indtægter og overskud til udvikling.  Der produceres fødevareprodukter på en effektiv miljøvenlig måde, der sætter kvalitet og forbrugersikkerhed i højsædet.

Udfordringerne

Landbruget udfordres til stadighed af stor international konkurrence. Det betyder, at landbrug skal være effektive i dag og også i morgen. Samtidig er der et krav fra forbrugerne om, at der også tilbydes specialprodukter eller produkter med lokal historie.

Det vil Venstre

Landbruget er et frit erhverv, og det ønsker vi fortsat det skal være.  I Venstre mener vi ikke landbruget skal tvinges til økologi eller andre driftsformer, der ikke er foreneligt med den pågældende landmands bedrift.

Vi ønsker at landbruget inddrages i den bornholmske naturpleje. Dette kan gøres ved sikring af vandløb og følsomme områder.  Desuden støtter Venstre tanken om at øge og understøtte biodiversiteten for at sikre en levende natur, som vi alle er afhængige af.