Landbrugets direktør ønsker ét Venstre

7. juni 2018

Landbrugets direktør ønsker ét Venstre

Af Jakob Marschner i Bornholms Tidende

GRUNDLOVSDAG

Venstre bør være én og kun én partiforening på Bornholm. Efter flere år med splittelse og interne kampe er én forening nødvendig for at føre partiet tilbage til indflydelse. Det sagde Thomas Bay Jensen, direktør i Bornholms Landbrug og Fødevarer, da han tirsdag var gæstetaler ved Venstres grundlovsmøde.

– Venstres grundlæggende holdninger og visioner har potentialet, men det er nok værd at reorganisere sin organisation og sørge for, at man i organisationen både har det visionære udsyn og det praktiske indsyn og bruger energien på at gøre en positiv forskel for Bornholm frem for at fokusere på enkelte områder på øen, sagde Thomas Bay Jensen, der selv kortvarigt sad i kommunalbestyrelsen efter valget i 2013.

– (Sørg for) at man bruger energien i én samlet organisation og ikke i flere lokalafdelinger, at man udvikler sin organisation, så der er opbakning til folketingsmedlemmet og medlemmerne af kommunalbestyrelsen. I modsatte fald bruges for megen energi på værdiløst arbejde, og dem vi sender foran os mister gejsten, føjede han til.

I kommunalbestyrelsen ønsker Thomas Bay Jensen en Venstre-gruppe, der arbejder konkret og iderigt.

– Nu er man i kommunalbestyrelsen ved at sætte en ambition om, at der skal være 4.000 flere bornholmere i 2030. Jeg vil anbefale Venstre at udarbejde Venstres bud på hvilke forandringer, det vil kræve at tiltrække de mange nye bornholmere fra ind- og udland, sagde han.

Blandt Thomas Bay Jensens eksempler er flere allerede bragt på tegnebrættet af kommunalbestyrelsen. Landbrugets direktør havde dog også medbragt et par helt nye tanker.

– Det kunne være nye attraktive boliger, nye anlægsarbejder eller hvad med privatisering af eksempelvis Tejn Havn for at gøre den til Østersøens lystfiskericentrum? Nye skoler, ny svømmehal, nye udstykninger af fritidsboliger. Nye uddannelser, et Employment Center Bornholm, der rekrutterer og formidler udenlandsk arbejdskraft, men som også understøtter deres integration, så de bliver i længere tid, sagde han.

– Venstre bør gå foran og skabe samarbejds- og inspirationsfora med spændende samarbejdspartnere fra eksempelvis Jylland, Polen, Tyskland og England for blot at nævne nogle af de områder, der bør bygges broer til.