Lige ret og adgang til god behandling i Region Hovedstaden

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Sundhedssektoren skal naturligvis være velfungerende. Alle skal have adgang til god behandling, hvis de selv eller deres pårørende rammes af sygdom. Det handler om vores helt grundlæggende tryghed. Den arbejder Venstre Bornholm for at sikre endnu bedre.

De senere år har Venstre Bornholm for eksempel været med til at sikre, at der investeres i en helt ny akutmodtagelse og i energirenovering på Bornholms Hospital, at der er kommet en permanent akutbil, at Bornholms Hospital er friholdt for visse besparelseskrav knyttet til aktivitetsniveau, at der nu er flere midler til praktiserende speciallæge i psykiatri samt, at Bornholms Hospital er blevet udviklingshospital, hvor der arbejdes med nye måde at styre hospitaler på.

Udfordringen

Bornholm har med sin geografiske placering og sit befolkningstal helt særlige udfordringer. Det er eksempelvis vanskeligere at skaffe specialiseret sundhedspersonale, og det kan være udfordrende for bornholmerne at benytte specialistbehandlinger andre steder i regionen.

Da vi til stadighed skal sikre trygheden og løse de centrale sundhedsopgaver effektivt, skal vi være villige til at lave særlige bornholmske løsninger. Det gælder både, når behandlingen skal foretages udenøs, og her på Bornholm. Vi skal samtidig sikre, at der er tilstrækkelige med praktiserende læger.

Det kræver, at Bornholm bliver hørt i Regionsrådet. Det har været tilfældet i mange år. Den bedste garanti for resultater og tryghed er, at Venstres bornholmske repræsentation fortsat sikres.

Venstre vil

Venstre vil blandt andet arbejde for, at

  • Bornholm altid har et velfungerende og effektivt Bornholms Hospital. Derfor skal der fortsat investeres i hospitalsfaciliteterne og behandlingstilbuddene.

  • Bornholm får en styrket psykiatri. Der skal sikres flere midler, især til det ungdomspsykiatriske område.

  • Der bliver bedre muligheder for at de pårørende kan følge med den syge, hvis vedkommende skal behandles udenfor Bornholm.

  • Der udvikles nye løsninger, der kan sikre en bedre dækning med praktiserende læger.  

Ligesom vi kæmper for trafikal ligestilling, vil Venstre Bornholm kæmpe for behandlingsmæssig ligestilling. Det har vi fået med i valgprogrammet for Venstre i Region Hovedstaden sammen med de mere specifikke bornholmske ønsker. Det vil Venstre i hele Region Hovedstaden altså arbejde for.