Lokal indflydelse

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Vi har borgerpanel, bestyrelser, råd og forskellige andre organer, hvor borgeren kan gøre sin indflydelse gældende. Spørgsmålet er bare, om borgeren føler denne indflydelse eller føler der bliver lyttet.   Ved konstitueringen efter et valg udpeges de personer, der skal sidde i de forskellige råd og bestyrelser.

Som regel vælges dem, der har en vis indflydelse eller tilgang til den. Spørgsmålet er, om vi kan få en mere demokratisk tilgang til de nære beslutninger. Det vil vi gerne være med til.

Udfordringerne

Et eksempel som alle kender er spørgsmålet om kunst contra Lindetræet i Vibegårds runddel. Da kommunalbestyrelsen nedsatte sig i 2013 efter valget, blev der udpeget 7 personer til at sidde i Kunsthistorisk Råd.  Det er dette Råd, der har besluttet at sige ja til kunstværket i rundkørslen. Denne beslutning har der ikke været folkelig opbakning til. I debatten blev der sat spørgsmålstegn ved dette råds ret til at udvælge kunst til det offentlige rum uden høring eller orientering af borgerne.

Venstre ønsker

I Venstre er medindflydelse vigtig. Om det er i en bestyrelse, et råd eller anden organisering er underordnet, bare du føler medbestemmelse.  Vi kan selvfølgelig ikke alle sidde i en bestyrelse eller lignende, men behovet for borgerindflydelse er stort på Bornholm.

Venstre har i de tidligere år fået indført, at penge til lokalsamfundene gives via Borgerforeningerne.  Hvad pengene bruges til er op til de enkelte områder, hvad de ønsker at prioriterer.   Det vil sige, at kommunen skal give pengene og rammerne, så er resten op til de engagerede borgere ude på øen.

Vi vil gerne fortsætte denne ordning og udbygge den, hvor det er muligt, da vi tror på det lokale engagement.   Velfungerende lokalområder er nødvendige i vores bestræbelser på at skabe et lige Bornholm, hvor tilflytning til områder udenfor de større byer er absolut nødvendig.   Sammenhold skaber udvikling og overlevelse. Det er til gavn for hele Bornholm.