Lønkompensation til privatansatte

1. august 2020

Jeg har netop sendt nedenstående brev til statsministeren. Jeg opfordrer til, at regeringen i dag indkalder til forhandlinger om krisehjælp og lønkompensation til de mange privatansatte som lige nu risikerer at få en fyreseddel på grund af den alvorlige situation med coronavirussen. Vi skal handle nu og lave en aftale inden weekenden er omme.

Jeg er klar. Venstre er klar.

--

Kære statsminister. Kære Mette.

Danmark står i en alvorlig og ekstraordinær situation, som udvikler sig time for time. Coronavirussen har på kort tid spredt sig meget hurtigt.

Danskernes sundhed har førsteprioritet, og det er afgørende, at der bliver iværksat de rette foranstaltninger for at bremse og forsinke smittespredningen af coronavirus af hensyn til navnlig de særligt udsatte og sundhedsvæsenets mulighed for at behandle patienter indlagt med coronavirus og andre, der har behov for pleje eller behandling.

Venstre og jeg har overfor regeringen slået fast, at vi er klar til at tage ansvar for at medvirke til at håndtere coronasmitten i Danmark. Den forsikring vil jeg gerne gentage i dag.

Bekæmpelsen af coronasmitten har allerede medført en række vidtgående foranstaltninger. Offentligt ansatte er i videst muligt omfang sendt hjem, daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner er lukket i foreløbigt to uger, patientrettigheder suspenderes, større forsamlinger
forbydes, og i dag lukkes den danske grænse.

Det vil utvivlsomt have store konsekvenser, som
både på den kortere og længere bane skal håndteres politisk.
Samtidig er det tydeligt, at vi står over for en økonomisk krise, som vi hverken kender dybden eller længden af.

Både coronavirussen og de foranstaltninger, som er sat i værk for at bremse den, har stor betydning for en meget stor del af danske virksomheder, og mange danskere frygter lige nu med rette, at de får en fyreseddel i hånden i den kommende tid, fordi kunder udebliver, og ordrebøgerne tømmes.

Vi skal holde hånden under danske arbejdspladser, så godt vi kan, for at afbøde krisens konsekvenser og sikre, at der fortsat er jobs at vende tilbage til, når coronavirussen har sluppet sit
tag. Venstre støtter regeringens initiativer om fx øget refusion af sygedagpenge og frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer, men behovet for yderligere initiativer er allerede nu tydeligt.

Det gælder ikke mindst for både de små og mellemstore virksomheder og de selvstændige, der ikke har samme styrke som mange af de større virksomheder.

Venstre har i første omgang herudover foreslået, at der hurtigt laves en politisk aftale om lønkompensation til de privatansatte, der bliver berørt af krisen, som foreslået af blandt andre Dansk Metal og arbejdsgiverne.

Det er for mig at se både nødvendigt og rimeligt at give de privatansatte og de selvstændige, der bliver ramt hårdt af coronaepidemien, lidt mere af den sikkerhed, som vi giver de offentligt ansatte i en meget usikker situation. Det håber jeg, at vi kan stå sammen om og lave en hurtig aftale.

Jeg vil appellere til, at regeringen indkalder til forhandlinger i dag med henblik på at få lavet en hurtig politisk aftale i løbet af weekenden, således at virksomhederne kender indholdet mandag morgen med henblik på at undgå unødvendige fyringer og paniktilstande hos de danske virksomheder.

Der er med andre ord brug for en hurtig løsning, som Venstre og Socialdemokratiet tilsammen vil kunne sikre flertal for, i en forhåbentlig bred aftale med Folketingets øvrige ansvarlige partier.

Jeg håber også, at vi relativt hurtigt kan begynde at drøfte, hvordan Danmark kommer videre, når den akutte fare for sundheden er håndteret. Der vil være store og svære beslutninger, som skal træffes.

Det drejer sig selvfølgelig ikke mindst om økonomisk genopretning med fokus på danskernes arbejde, hvor der venter en stor opgave med at få ikke mindst de små og mellemstore virksomheder og selvstændige på fode igen.

Men centralt står også presserende spørgsmål om de udskudte behandlinger, undersøgelser og operationer, der må forventes at komme til at belaste det offentlige sundhedsvæsen i lang tid fremover, og håndteringen af overarbejde hos vores dygtige personale i sundhedsvæsenet, der kommer til at løfte en kæmpe opgave i bekæmpelsen af coronavirussen.

Det samme gælder for håndteringen af et undervisningsmæssigt efterslæb i skoler og på uddannelsesinstitutioner, der afhængigt af den samlede varighed kan få stor betydning for særligt de ældste elever, der skal til eksamen til sommer.

Jeg forstår og respekterer til fulde, at regeringen lige nu er under et voldsomt arbejdspres, og jeg vil derfor på nuværende tidspunkt forsikre dig om, at Venstre er klar til at drøfte alle de
spørgsmål, der opstår som følge af håndteringen af coronaepidemien og meget gerne medvirker til at træffe de beslutninger, der er nødvendige, hvis Danmark ikke kun skal skånsomt igennem coronaepidemien, men også godt videre.

Det er nu, vi skal vise, hvad Danmark kan.

Bedste hilsner
Jakob Ellemann-Jensen