Ministeren sender penge til fiskerne: Hurra!

28. februar 2017

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sætter nu gang i en kompensationsordning for små fiskefartøjer.

Det sker efter, at den danske torskekvote i 2017 er nedsat med 56 procent i den vestlige Østersø og med 25 procent i den østlige Østersø.

– De danske torskefiskere i Østersøen bliver hårdt ramt ved den drastiske nedgang i kvoterne. Mange mindre fartøjer er ikke i stand til at skifte farvand eller gå længere til søs. Derfor sender vi dem nu en økonomisk håndsrækning, som kan hjælpe dem gennem 2017. Størstedelen af de fastsatte midler går til mindre fartøjer, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og uddyber, at der i forslaget til modellen lægges op til, at ca. 80 procent af de fartøjer, der er støtteberettigede, er under 15 meter.

Et fartøj, der opfylder kriterierne, og som fra 2013 til 2015 har haft en gennemsnitlig årlig indtægt af torsk fra den vestlige Østersø på 100.000 kr., vil få udbetalt 50.000 kr. i kompensation.

For fartøjer med fangst af torsk fra den østlige Østersø vil udbetalingen være på 19.000 kr.