Narko og misbrug

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Desværre er der på Bornholm let adgang til narkotika.  Handel med de forbudte stoffer foregår mange steder og desværre er udviklingen ikke aftagende.

Udfordringerne

I øjeblikket er det i gennemsnit 11 % af de bornholmske børn og unge, der har en sag i det kommunale system. Landsgennemsnittet er 5 %.  At få en plads i den statistik kan være direkte afledt af, at der er misbrug i familien eller hos den unge selv. Hvis vi ikke stopper denne udvikling, vil der automatisk komme nye børn og unge ind i statistikken. Det er ikke godt for de implicerede og ikke godt for det bornholmske samfund.

Det vil Venstre

I Venstre vil vi gå mere radikalt til værks. Der skal simpelthen sættes kraftigere og mere målrettet ind mod tilførslen af narkotika til Bornholm.  

Samtidig skal kommune og politi lave en plan for en målrettet indsats mod misbrug i familierne og i narkomiljøerne. Vi skal tage ved lære af de steder, hvor det er lykkedes at begrænse misbruget, og indføre deres løsninger på Bornholm. Det vil gavne misbrugerne, børnene og de unge. Unge mennesker skal ikke kunne spejle sig i andre, der har gjort det til en livsstil at indtage eller sælge narko.