Niels Plum har fået skabt ro i Venstre

22. februar 2018

Niels Plum har fået skabt ro i Venstre. Det konstaterede formanden for Venstre Østbornholm, Jan Rasch-Andersen, på partiforeningens generalforsamling onsdag aften i Østermarie Hallens cafeteria

Han konstaterede, at 2017 havde været et turbulent år for Venstre, hvor der blev skabt usikkerhed om opbakningen til partiets spidskandidat Søren Schow før valgkampen til Kommunalvalg 2017.

Den daværende formand, Vibeke Møller Jensen, blev efter en ekstraordinær generalforsamling afløst af Niels Plum.

- Niels Plum har givet Venstre Bornholm en ny start og gjort et stort stykke arbejde, skabt sammenhold og arbejdsro til politikere og bestyrelsen, konstaterede Jan Rasch-Andersen.

Splid og spektakel
- I 2017 har vi i Venstre haft splittelse, og intern splid drænede partiet for medlemmer, idéer og fremdrift.

Nu er sammenholdet tilbage, og jeg tror, vi kan få endnu mere succes hos vælgerne fremadrettet, sagde Jan Rasch-Andersen.

Ros til Søren Schow
Formanden havde i den forbindelse megen ros til spidskandidat Søren Schow og han udtalte tilfredshed med valgets resultat.

- Ved kommunalbestyrelsesvalget stillede Venstre Østbornholm op med otte kandidater inklusive spidskandidat.

Der blev lavet et godt valgprogram, hvor alle havde mulighed for at komme med idéer. Min fornemmelse er, at der var højt til loftet, alle fik lov til at byde ind og ingen blev banket på plads.

Stor tak til Søren Schow for det store arbejde, han har lagt i opgaven og fordi han har givet alle kandidater chancen for at markere sig.

Venstre Østbornholm har i dag fire ud af fem kandidater i kommunalbestyrelsen. Repræsentationen af kandidaterne er godt fordelt i vores område og det kan vi kun være stolte af, betonede Jan Rasch-Andersen.

https://bornholm.nu/?Id=82901