Nye parcelhusgrunde

20. oktober 2021

Politikerne har vedtaget en målsætning om at vi er 42.000 bornholmere i 2028 og det er Venstres ambition at nå dette mål. Visionen er at vi igennem befolkningstilvækst kan skabe en økonomi og et øsamfund i balance.

Hvordan når vi dette mål?
Vi skal kunne tilbyde en bedre tilværelse her på øen.


Vi tror, at grunden til, at man vil flytte herover, er tanken om et bedre liv på Bornholm. Vores ambition er, at vi skal kunne tilbyde et bedre liv her. Et godt børneliv, et godt familieliv og et godt ældreliv. Med nærhed og kvalitet i skolen, med et varieret forenings- og kulturliv samt en velfungerende ældresektor.

Et af redskaberne for at få folk til at flytte er, at der skal være boliger at flytte ind i. Vi skal forberede nye boligområder i lighed med DGI grunden, hvor Venstre har sikret et fremtidigt boligområde. Og så skal vi udvikle tilflytterservicen i samarbejde med erhvervslivet. Vi skal sørge for byggegrunde der, hvor folk ønsker at bosætte sig.