Kære Venstre Bornholm medlem

Så melder jeg med det første af de arrangementer jeg før har skrevet lidt om, men ikke helt har løftet sløret for.

Der indbydes til et stormøde 1. november 2023 kl. 19.00

Det er klargøring til kommende valg (kommune (KV25) og regionråds valg (RV25)), og supplering (til Folketinget) grundet udmeldelse, vi skal have på plads.

Betegnelsen stormøde dækker over 2 ting:

  • Vi har en hel del på dagsordenen
  • Vi håber der kommer rigtigt mange den aften, da det er vigtige ting der er på

Først og fremmest - der er meget på programmet, og det skyldes simpelthen at vi har valgt at samle tingene til ét møde, for at skulle ulejlige vores medlemmer mindst muligt. Og - det skal jeg ærligt indrømme - for at holde omkostningerne nede, til alle møderne. Vi vil langt hellere bruge de (få) penge vi har, til andre aktiviteter - til glæde for medlemmerne.

Der er er lidt af hvert på dagsordenerne, for ja det er et kombinationsmøde (grundet hvad vore regler foreskriver) af flere ting, hvilket jeg vil forsøge at forklare dig om lidt. Du vil snarest modtage en mail indeholdende dagsordener m.m. da vi finder det korrekt, at du har disse allerede nu - og har en chance for at forberede dig til mødet / møderne.

Vi ved også godt at det kan forekomme tidligt, at vi holder opstillingsmøderne til spidskandidat - og valg/prioritering af resten af holdet kommer også først til vores ordinære generalforsamling i marts 2025. 

Bestyrelsen finder dog, det er vitalt at vi allerede nu starter med at sætte holdene frem mod de respektive valg, da det vil give mulighed for at arbejde på alt hvad der skal laves og forberedes, i god tid, og dermed få det gennemarbejdet og klargjort.

Og ja, der er meget og holde styr på - og vi ved det. Hvis du sidder med spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig, så skal jeg forsøge at besvare spørgsmål bedst muligt.

SUPLERINGSVALG TIL FOLKETINGET

Suppleringsvalget er nødvendigt, idet en af vore kandidater har valgt at melde sig ud af V, og derfor skal vi lige have valgt/godkendt en 3. kandidat i stedet for.

Det er kredsbestyrelsen der står for denne del, men jeg kan løfte sløret for, at kredsbestyrelsen foreslår Birthe Tindbæk Bredo som suppleringskandidat, og hun vil indtage den ledige plads i opstillingsrækkefølgen efter Peter og Niklas som tidligere er blevet valgt.

Birthe er et kendt, respekteret og vellidt ansigt i Venstre Bornholm, der i dag varetager opgaven som kasserer, og har tidligere stillet op til Folketinget, så hun kender turen, og vi er overbevidste om, at hun vil være et stærkt aktiv i kandidatfeltet.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bare rolig - der er ikke nogen valg eller noget der skal gennemføres her.

Vi er nødt til at afholde en ekstraordinær generalforsamling, idet vi skal have fastlagt opstillingsproceduren for kommunalvalget.

Og hvad er det, tænker du så ? For valget er vel valget ? Ja, det er det, men der er en række ting, vi skal have på plads - præcis som tidligere valg, for hvorledes vi gør dette, og det spørger vi så vore medlemmer om nu, og dermed kan arbejde hen imod KV25.

Dette er et krav i vore vedtægter, og skal overstås inden vi kan gå til valg af spidskandidat, derfor ligger det som nr 2 i rækkefølgen her, og valget af spidskandidater kommer som nr 3.

VALG AF SPIDSKANDIDATER TIL RV25 OG KV25

RV og KV (regionsråds- og kommunalvalg) er hvad der er i spil her, og det kommer tidligt ja. Og det skal også jfr vore vedtægter meldes tidligt ud - 6 uger før - at mødet kommer, så derfor nu allerede.

Vi har vendt dette i kommuneforeningen og der var bred enighed om, at valgene skulle på plads nu.

Det er noget tidligere end det plejer - det ved jeg godt - men set i lyset af vi ikke har nogen medlemmer i kommunalbestyrelsen, mente bestyrelsen at det var rigtigt at signalere at vi skal videre, og have god til at forberede valget grundigt.
Det får vi muligheden for, ved at have spidskandidaten på plads - og så bygge et hold rundt om denne, og dermed stå stærkest og bedst forberedt til KV25.

Hvorledes det hele kommer til at foregå, vil vi forsøge at forklare i det materiale der udsendes - og igen, er der spørgsmål, så skriv endelig.

Jeg har valgt at vi sender det i en selvstændig mail, da der er en del - og det vil blive alt, alt for omfangsrigt at sætte ind i dette system.

Vi kunne godt have valgt at kun foretage valget til KV25, men sidste gang lagde man valget af spidskandidat til både RV og KV samtidigt, og derfor gør vi det også nu. Selvfølgelig er det også for at ulejlige vore medlemmer mindst muligt - og som tidligere nævnt, for at spare omkostninger til møder.

MEDLEMSMØDE 24. OKTOBER MED ELLEMAN

Og til sidst vil jeg lige slå et slag for endnu en (stor) ting der kommer.

24. oktober kommer Jacob Elleman-Jensen til Bornholm, for at afholde et (åbent) medlemsmøde. Det tænker jeg at du allerede har hørt om, men det bliver det største medlemsarrangement vi har i 2023, og derfor tænker jeg at jeg lige vil slå et slag for det igen.

Mødet er en del i den møderække, hvor vor formand er på vej rundt i landet - og de meldinger jeg har hørt indtil nu, er gået på at det har været gode møder, med en god dialog og der er blevet svaret på de spørgsmål der er kommet - og det håber jeg selvfølgelig også kommer til at gælde mødet hos os.

Det var meningen at denne møderække skulle have foregået allerede i vinteren / foråret, men grundet sygdom er det så nu det kommer.

Husk at mødet er åbent, og man er meget velkommen til at medbringe gæster der ikke er medlem af V (det kan de selvfølgelig blive, hvis det ønskes), men mødet er åbnet - og kaffe/kage er også gratis for gæster.

Jakob ringede faktisk i mandags lige som vi skulle i gang med den ekstraordinære generalforsamling i Øst, med en hilsen til alle, og vi vendte selvfølgelig også hans besøg. Han glæder sig til at komme, og jeg kunne så kun sige, at jeg glæder mig også til at han kommer.

Det bliver forhåbentligt et godt møde, og jeg kan kun opfordre dig til at komme. Vi glæder os i bestyrelsen, og det håber jeg også at du gør.

Venlig hilsen

Michael Hornshøj