Bofællesskaber for ældre

14. november 2017

Bofællesskaber for ældre

Ældre medborgere, fortrinsvis de af dem, der er såkaldt ikke plejekrævende, og dem er der virkelig mange af, taler i vores forskellige senior- og pensionistklubber rundt omkring på Bornholm, ofte om alternative boformer.

Hvorfor skal man absolut blive i eget hjem til det allersidste? Tiderne skifter og det gør de ældres ønsker også. Ud blandt andre, dyrk dine fritidsinteresser, mød nye venner? Lav moderne ”Ollekoller”, for de der kan se fordelene i et hyggeligt bofællesskab, inden det er for sent. Og man selv bliver for plejekrævende.

Vi burde investere mere i ældrevelfærd og drage omsorg for at de medborgere, der i et langt liv har skabt det samfund vi har i dag, selv når at få et menneskeværdigt otium.

De skal ikke bare sidde rundt omkring i hver sit hus, med stor have og ingen kræfter og energi til selv at holde det ! Man visner og dør af ensomhed, viser alle undersøgelser.

Lav aktive tilbud, der gør, at de som endelig er blevet arbejdsfrie, kan få nogle gode år, uden hele tiden at skulle præstere, både fysisk og økonomisk, for at kunne overleve og få en værdig og fornøjelig afslutning på et langt liv.

Lav seniorkollektiver, for de ikke så plejekrævende ældre, fordelt i små klynger over hele øen.

Små enheder i alle de gamle kystbyer, samt midt på øen, så folk kan blive boende og ældes i deres egne nærområder.

Aktive ældre

Der er masser af ældre, som gerne vil slippe for hus- og havearbejde, og bytte det ud med et aktivt seniorliv, hvor der bliver mere tid til f.eks. banko, golf, petanque, rejser, eller blot at lave ældregymnastik.

Andre personer kan så sørge for de praktiske opgaver, og man kunne i fællesskab hyre folk til rengøring, havearbejde, vedligeholdelsesopgaver etc.

Hvert ”ollekolle” kunne  have en kollektiv plejer/sygeplejerske ansat, til medicinering, og små plejeopgaver.

Der kan arrangeres fællesspisninger, man kan have fælles vaskeri, og køle/fryseplads, motionsrum, billard, sy- og datastuer o.m.a. Selvfølgelig på ordentlige og fornuftige markedsvilkår.

Endvidere bør det aktive seniorliv omfattes af tilbud fra øens mange idrætshaller/foreninger.

Det vil sige at der ligesom for de unge der er under 25 år, skal gælde samme tilbud for de plus 65 årige.

Det udløser automatisk et kommunalt tilskud og så skal de ældre i samarbejdet med foreningerne  nok selv skabe rammerne og måske kan en sidegevinst så blive at frivillighedsstyrken udvides, til gavn og glæde for både de unge og ældre.

Mange hilsner

Carsten Hæstrup

Kandidat nr. 6 på Venstres liste.