Om venstre Bornholm

Venstre Bornholm har eksisteret i mange år, men tidligere var det en række lokale vælgerforeninger, der så blev slået sammen til den struktur foreningen har i dag, med to vælgerforeninger - Øst og Vest.

Vort arbejde er fordelt på en række udvalg, der hver især varetager specifikke opgaver - og det hele samles efterfølgende i kommuneforeningens bestyrelse.

Grundet foreningens lange virke, har desværre også mistet markante personer, og for disse er der skrevet mindeord vi ønsker at bevare - de kan tilgås via menuen.
Ligeledes har en en række æresmedlemmer, der er blevet udnævnt efter mange års virke i foreningen, og deres utrættelige arbejde i udvalg og bestyrelser.