Opstillingsmøde vedr. Regionsrådsvalget 2017

19. januar 2017

Venstre Bornholm indkalder til opstillingsmøde for Bornholms Storkreds vedr. Regionsrådsvalget 2017 den 2. februar 2017 kl. 19.00 i Aakirkeby-Hallerne.

Dagsorden

1. Velkomst

2. Valg af stemmetællere

3. Valg af dirigent

4. Præsentation af de opstillede kandidater

5. Godkendelse af kandidater

6. Valg af Storkredsens "Spidskandidat"

7. Eventuelt

Stemmeret og valgbarhed har kun medlemmer, der har betalt kontingent til en vælgerforening senest 7 dage før opstillingsmødet.

Foreningen er vært ved kaffen.

På bestyrelsns vegne

Vibeke Møller Jensen