Opstillingsmøde til KV17

26. maj 2017

Bornholms Venstreforening

Opstillingsmøde i forbindelse med Kommunalvalg 2017

den 7. juni 2017 kl. 19.00 i Nylars Samlingshus

Dagsorden

1. Velkomst

2. Valg af stemmetællere (1 fra hver vælgerforening og 1 fra VU)

3. Valg af dirigent

4. Anmeldelse af kandidater, godkendelse af kandidater og præsentation

- 1. afstemning omfattende pladserne 2 - 7

- 2. afstemning omfattende pladserne 8 - -

5. Eventuelt

Under optællingen af 1. afstemning vil der være tale af Søren Schow.

For at have stemmeret skal kontingent være betalt 8 dage før opstillingsmødet.

Mvh
Bestyrelsen