Orientering fra formanden

7. maj 2019

Kære medlemmer

Det er desværre ikke blevet til så mange nyhedsbreve i dette år, det skyldes bestemt ikke uvilje, men travlhed med 2 forestående valg. Herom lidt senere i dette nyhedsbrev.

På vores generalforsamling d. 6. marts blev der vist tillid til mit formandskab, og jeg blev genvalgt som formand, tak for det.

Også på generalforsamlingen er der direkte valg af kasserer og det blev Carsten Hæstrup. Tillykke til Carsten.

Herefter syntes jeg at alle skal informeres om bestyrelsens konstituering efter generalforsamlingen d. 6. marts, men før det skal alle vide hvem der var kandidater.

Venstre Rønne opstillede Vibeke Møller Jensen.

Venstre Øst opstillede Frederik Tolstrup, Vivian Munch Petersen, Jens Folkmann, Jan Rach-Andersen, Lasse Steen Jepsen og Tom Idon Nielsen.

Venstre Vest opstillede ingen kandidater.

Valgt blev: Vibeke Møller Jensen, Frederik Tolstrup, Vivian Munch Petersen, Jan Rach-Andersen og Lasse Steen Jepsen.  1. suppleant blev Jens Folkmann 2. Suppleant blev Tom Idon Nielsen. Tillykke til alle.

Generalforsamlingen vælger ligeledes 2 revisorer, og det blev til genvalg af Gert Sørensen og Leif Bruno Hansen, med Anker Munch og Kim Kettner som suppleanter. Også tillykke til jer.

Bestyrelsen har på sit første bestyrelsesmøde d.20. marts konstitueret sig med Vibeke Møller Jensen som næstformand, Aage Larsen som sekretær og som formand for aktivitetsudvalget blev Tom Idon Nielsen valgt. Tillykke til jer alle og velkommen til arbejdet.

Efterfølgende har formandsgruppen været samlet (formænd og næstformænd fra de forskellige vælgerforeninger, samt kommuneforeningen) for at starte en dialog om en evt. samling af Venstre Bornholm. Der var på mødet stor enighed om at arbejde hen mod en samling, og de fremmødte formænd og næstformænd fik til opgave at fremlægge formandsgruppens opfordring i de respektive bestyrelser.  Derfor afventer jeg lige nu en tilbagemelding fra de forskellige vælgerforeningsformænd. Der er for mig ingen tvivl om at vi vil stå stærkere ved kun at have et VENSTRE BORNHOLM, det kan så godt være at bestyrelsen skal udvides men 2 til 3 personer, for at sikre den geografiske fordeling. Lige nu bliver der brugt mange kræfter på fordeling af opgaver, som så i sidste ende alligevel ender på skulderne af Venstre Bornholm. Så for at få en hurtigere og smidigere beslutningsproces er jeg ikke i tvivl om at Venstre Bornholm skal samles i en styrket forening, vi er altså også blevet en Ø en kommune for snart mange år siden.

Så lige et par ord om Venstre Bornholms sejltur med trafikordførerne. En rigtig dejlig dag, med mange snak, og et alt for godt (stille) vejr. Men vi fik en rigtig god tur, og skabt noget opmærksomhed om de problemer/udfordringer Bornholm står overfor. Der er dog ikke meget i sol og måne der tegner på at det bliver meget anderledes de næste 10 år. Efter et personligt møde med direktør Carsten Jensen, er min fornemmelse at Molslinien gerne vil, men jeg kan se at de ikke magter opgaven, med de skibe som de har til rådighed lige nu. Om de vil erkende det, ja det er en helt anden sag, men det har fra min side ikke skortet på opfordringer til at finde et par andre både. Venstre Bornholm har over for LO Bornholm tilkendegivet at bakke op om en underskrift indsamling, for at få forbedret færgebetjeningen, så vi kan undgå for mange aflysninger og for meget søsyge.

Som lovet vil jeg nu vende blikket mod de 2 forestående valg. Vi ved med sikkerhed at vi skal til stemmeurnerne d. 26. maj, for da er der valg til Europa Parlamentet, og her skal vi alle huske at Bornholm Venstre opstiller sin egen kandidat, nemlig Jens Møller Jensen. Der er ingen tvivl om at Jens Møller Jensen kommer på en meget stor og sikkert også umulig opgave for at blive valgt, men det der er mest vigtigt, er at Venstre Bornholm, har sin egen opstillede kandidat. Bornholm er en storkreds, og det skulle vi gerne blive ved med at være, men det kræver at vi kan blive ved med at opstille kandidater, også til EP valget. Stemme deltagelse til EP valget har ikke tradition for at være særligt stort, men husk nu at afgive din stemme, der er altså vigtigt.

I forbindelse med EP valget kommer Venstres spidskandidat Morten Løkkegaard til Bornholm d. 9. og 10.maj. Der er et godt og stramt program, men det er også muligt for dig at deltage i et offentligt møde i Åkirkeby Hallerne d. 9.maj kl. 19,00. Det ville bare være så skønt at se dig til dette møde.

Så lidt om folketingsvalget.

Hvornår er det lige at det bliver? Tja det er (og der gættes stadig meget,) helt sikkert at det senest bliver d. 17. juni. I Venstre Bornholm er vi klar, så ”de” kan bare komme an, efter udskrivning af valget vil Venstre Bornholm være klar inden for meget kort tid, med bannere som opfordre alle til at stemme på Venstre. Der er allerede godt gang i invitationerne til vælgermøder rundt på Øen. Venstre deltager naturligvis i alle møderne. Der skal ikke herske tvivl om at det meget let kan blive en tæt valgkamp, det er naturligvis vigtigt for Venstre Bornholm at fastholde sit Bornholmske mandat, derfor er der også brug for alle de stemmer vi kan få. Venstre Bornholm stiller med 3 kandidater til folketinget, og det er Peter Juel-Jensen Sandra Folmand og Jens Rathmann Hansen, så et rigtigt godt mix.

 

Der sker også andet end valg, således deltager Venstre Bornholm til familie dyrskuet i Hareløkkerne lørdag d. 8. juni fra kl. 10,00 til 16,00, men inden da håber jeg at vi mødes til grundlovsmøde d. 5.juni på Hotel Skovly fra kl. 14,00 til ca. kl. 16,00. Her vil der blive mulighed for at høre vores folketings kandidater samt en endnu ukendt gæst. D. 13. juni starter folkemødet, og det bliver igen med morgenkaffe med Venstres Finansminister og næstformand Kristian Jensen, vi starter kl. 07,30. Det er et rigtigt godt og hyggeligt morgenmøde, som du bestemt bør unde dig selv, også selv om du skal lidt tideligt op. Aktiviteterne for sommeren slutter af med deltagelse i Store Legedag i Nyker d. 10. august.

I ønskes alle et par gode valg, og en dejlig sommer.

Med venlig hilsen

Niels Plum

Formand

Venstre Bornholm