Peter Juel Jensen - Arbejdspladser som ingen kan stjæle

18. januar 2017

Publiceret 21.september 2016:

Som bornholmsk valgt folketingsmedlem er man hele tiden på udkig efter, dels at bevarer, men også at sikre flere bornholmske arbejdspladser. Eksemplerne er mange, alt lige fra Slagteriet til Forsvaret, men også landbruget, der har fået bedre produktionsvilkår end man havde før. Dog ikke lige så gunstige som i landene omkring os, men vilkårene blev så gode, som der var politisk opbakning til. Nu kom så det store turismeoplæg, og det kan få stor betydning for Bornholm – arbejdspladser i turismen kan ikke flyttes væk fra Bornholm – og bruger vi mulighederne i udspillet, kan der skabes mange arbejdspladser og vil ville kunne få en længere sæson. Arbejdspladserne er låst til Bornholm og dem kan ingen stjæle.

Turismen fylder godt på Bornholm, der er sikret billigere færgebilletter af flere omgange for dels at gøre Bornholm mere tilgængelig for turister, men også for at gøre øen mere attraktiv over for tilflytning. Godset har fået tilskud, så det i højre grad skal kunne betale sig at producerer på Bornholm - jo, vi er nået et godt stykke, for at sikre Bornholms fremtid, og flere private arbejdspladser. En god hjælp bliver også hele pakken om vækst og udvikling i hele Danmark, der rummer mere end 100 konkrete forslag, der skal understøtte, at landet ikke bliver delt op i områder med udvikling og områder med afvikling.  Jo, jeg er meget tilfreds med vores regering, og den førte politik.

Troels Lund Poulsen præsenterede forleden dag et større turismeoplæg, Danmark er et stort turismeland, og turismeerhvervet spiller en væsentlig rolle for dansk vækst og beskæftigelse, både i storbyerne og i landdistrikterne, hvor turisterne nyder den danske kyst og natur.

Selvom det de seneste år er gået godt for dansk turisme, så går det også godt hos flere af vores konkurrenter og Danmark har tabt markedsandele i de senere år. Derfor styrker vi nu indsatsen på turismeområdet, så vi kan tiltrække flere turister, der bruger flere penge og er mere tilfredse med at gæste Danmark. Den nationale strategi for dansk turisme skal samle de private og offentlige aktører på turismeområdet og indeholder 65 initiativer, der skal sikre udvikling og vækst i turismen i hele Danmark. De er fordelt på fem indsatsområder.

Strategien skal sikre mere effektiv markedsføring målrettet relevante målgrupper og skabe bedre tilgængelighed, internet og skilte i det danske land, samt skabe bedre turistoplevelser i Danmark.

Strategien skal også skabe bedre konkurrenceevne og gode rammevilkår for den danske turistbranche, for danske virksomheder er rigtig dygtige, men når der opsættes vilkår, der ikke er sammenlignelige med landene omkring os, koster det arbejdspladser.

Og tingene hænger sammen, billigere fribilletter, 65 initiativer til udvikling af turismen, og Esben Lunde Larsens i alt 9 initiativer for at sikrer en højere mangfoldighed af plante- og dyrelivet samt nye muligheder til friluftsoplevelser. Det betyder, at Bornholm får større biodiversitet, mere urørt skov til gavn for plante- og dyrelivet og bedre adgang til naturen.

Det bliver også nemmere for vores landmænd at passe på naturen. Det sker ved, at vi forbedre mulighederne for at etablere læhegn, bedre jordfordeling, undervisning af landmænd i naturpleje, erstatningsnatur og en styrket markvildtindsats, så vi kan give vores bornholmske dyreliv endnu flere levesteder.

Helt konkret er der afsat over 2,5 mill til mere og bedre bornholmsk natur. Som formand for Udvalget for Landdistrikter og Øer i Folketinget, glæder jeg mig meget over, at vi endelig har en regering, der dels vil vækst og udvikling, også på Bornholm, men også at landdistrikterne har fået den opmærksomhed, som vi i så høj grad fortjener, også på Bornholm.