Peter Juel Jensen om sæler i Østersøen

18. januar 2017

Tirsdag d. 16. juni kl. 05.30 stævner jeg ud med det gode skib Tina R 48, sammen med fiskeskipper Henning Finne, for at blive klogere på især den bornholmske udfordring med det stigende antal sæler i vores del af Østersøen.

På trods af, at fiskeriet gennem årene fylder mindre og mindre, så giver erhvervet stadigvæk omsætning på Bornholm, både direkte, men også til bagvedliggende erhverv!

Antallet af sæler i Østersøen er vokset meget hurtigt, og de da de ikke har nogen naturlige fjender, så fylder med meget, også når det kommer til at tage for sig af fiskene i Østersøen. Og nu ser det ud til, at biologerne vil reducerer yderligere i kvoterne i Østersøen!

Da Folketingets Fødevareudvalg var på Bornholm den 7. og 8. maj, blev det oplyst over for udvalget, at det anslås, at sælerne i dag spiser 7 gang det som fiskerne på Bornholm lander. Og det er tal fra sidste år, siden da er bestanden kun gået én vej – nemlig op!

Der er ingen tvivl om, at sælernes tilbagekomst også er et sundhedstegn, der viser, at havmiljøet og beskyttelsen af sælerne virker, men nu er vi nået der til, at sælerne i sig selv er blevet en udfordring. Ud over, at sælerne har en særdeles stor appetit, så bliver torsken også smittet med den såkaldte sælorm. Sælorm er en parasit. Og i takt med udbredelsen af sælerne, så stiger antallet af torsk med sælorm. Hvilket også er en udfordring for fiskerne.

Jeg har tidligere, både mundtligt og skriftligt stillet spørgsmål til skiftende miljøministre, men uden at få den løsning, der kan gå på to ben, forstået på den måde, at indtil en reguleringsordning, kan reducerer antallet af sæler, så må der en økonomisk kompensation til! Det udbetaler man i Sverige, så danske fiskere stilles ringere end deres svenske kollegaer! Det er ikke på den måde vil fastholder og udbygger antallet af arbejdspladser i Danmark.

Den enlige løsning er ikke en kompensationsordning, men en reguleringsordning, som den danske Miljøminister på tage initiativ til gennem HELCOM, der er den mest centrale aktør i beskyttelsen af Østersøområdet. Man har i HELCOMs strategi identificeret, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for at redde Østersøen.

Jeg er enig i, at det er fantastisk med en bestand af sæler i Østersen, men ikke på trods af en bestand af bl.a. torsk og laks, og i sidste ende fiskere!

Jeg har noteret mig, at både Lea Wermelin (www.leawermelin.dk/politik/mere-bornholm/)  og Claus Larsen Jensen, begge gerne ser både en regulering og en kompensationsordning, hvilket jeg bifalder, men det er ikke i overensstemmelse med den socialdemokratiske miljøminister, hvilket undre mig. Hvordan kan man gå til valg på to så klokkeklare løfter til de bornholmske fiskere, når ens egen regering er lodret uenig?