Peter Juel ønsker statsstøtte til DAT

7. januar 2020

Af Jakob Marschner, Bornholms Tidende 4. januar 2020

Flytrafik

Er det muligt for staten at sikre billigere flybilletter gennem støtte til indenrigsruter? Og vil det kunne gavne Bornholm, hvis staten giver en sådan støtte direkte til fastboende, der tager flyet mellem Bornholm og København, som det sker andre steder i Europa?

Det er to ud af fem spørgsmål, som folketingsmedlem Peter Juel-Jensen (V) netop har stillet transportminister Benny Engelbrecht. Spørgsmålene kommer, efter at ministeren i november fejlagtigt svarede Peter Juel-Jensen, at DAT’s rute mellem Rønne og Kastrup ”ikke umiddelbart” kan få statsstøtte, fordi den har så mange passagerer, at den må siges at fungere fint på markedsvilkår.

30. november dokumenterede Bornholms Tidende modsat, at en indenrigsrute i luften også kan modtage statsstøtte efter to andre kriterier, at kun ét kriterie af de i alt tre kriterier behøver at være opfyldt – og at ruten mellem Rønne og Kastrup lever op til begge de to andre kriterier. Det viser en oversigt over alle de i alt 176 indenrigsruter i EU-landene, der i september sidste år modtog støtte fra deres hjemstat.

Peter Juel-Jensen beder nu også transportministeren om at udarbejde en tilsvarende ”udtømmende liste over flyruter indenfor EU, der modtager statsstøtte med en angivelse af under hvilke kriterier eller betingelser støtten er givet”.

Peter Juel ønsker CRT med i forsøg

En indenrigsrute med fly kan få statsstøtte, hvis ruten går til et udkantsområde. Ud af de i september 167 statsstøttede ruter i EU-landene modtager 23 ruter penge fra hjemstaten efter udelukkende dette kriterie. Snesevis af andre ruter modtager både støtte som udkantsrute og efter et af de andre to kriterier.

Endelig kan en indenrigsrute blive støttet af sin hjemstat, hvis ruten er ”afgørende” for udviklingen det sted, som ruten går til. To af de 167 støttede ruter får penge med fra staten efter kun dette kriterie. Den ene af de to er ruten mellem Zagreb og Split, de to største byer i Kroatien.

I dag er Danmark ikke blandt den halvdel af 28 EU-landene, der giver statsstøtte til en eller flere indenrigsruter med fly. Det får Peter Juel-Jensen til også at spørge transportministeren, om han agter at starte et forsøg med statsstøtte i en given periode, for eksempel sammen med Center for Regional- og Turismeforskning i Nexø, der vil kunne belyse fordele og ulemper ved statsstøttede indenrigsruter.

Peter Juel-Jensen spørger endelig, om transportministeren mener, at statsstøttede indenrigsfly ”vil kunne understøtte udviklingen i danske landdistrikter generelt, herunder i forhold til bosætning, pendling og deraf følgende kommuneskattegrundlag”.

Minister har inviteret på kaffe

Peter Juel-Jensen fortæller, at transportminister Benny Engelbrecht allerede har inviteret ham til en kop kaffe i ministeriet. Det bornholmske folketingsmedlem ser frem til at komme i dialog.

– Med spørgsmålene her håber jeg at opnå, at Transportministeriet er opdateret på sine egne oplysninger. Der er jo noget helt galt, når ministeren i november kunne give mig et svar om, at det nærmest er umuligt at give statsstøtte til en flyrute som den til Bornholm, og mit lokale dagblad så to dage efter kan fortælle, at der findes pænt over 100 af den slags ruter ude i Europa, siger Peter Juel-Jensen.

– Desuden er god infrastruktur en forudsætning for at bevare aktiviteten i landdistrikterne. Også derfor synes jeg, at det er tankevækkende, at det ministerium, der skal stå for den infrastruktur, ikke kunne give mig nogle svar, der var korrekte.

DAT-direktør Jesper Rungholm fortalte allerede i oktober, at flyselskabet er presset af de billige priser på færgebilletter, som statsstøtte gør det muligt for Bornholmslinjen at køre med.

– Jeg vil prøve at gøre transportministeren opmærksom på, at statsstøtte kan blive nødvendig for at holde hånden under lufttrafikken til landdistrikterne. Derfor er jeg også glad for, at ministeren allerede har inviteret mig over til en kop kaffe her i starten af det nye år, siger Peter Juel-Jensen.

– Bornholm er et godt sted at prøve statsstøttet flytrafik af på, fordi vi er rimelig afgrænset fra resten af landet. Desuden har vi i Center for Regional- og Turismeforskning en forskningsinstitution med stor viden om forskning i, hvad der kan løfte et landdistrikt. Derfor vil jeg også gerne koble CRT på et bornholmsk forsøg med statsstøtte til flyruten, siger han.