Pressemøde 20.10.2021

20. oktober 2021

Venstre inviterede til pressemøde på Cafe Guldbønnen i formiddags.

Velkommen til pressen til Venstres fremlæggelse af vores KV2021 valgprogram.

HALLO ER HER NOGEN

Den senere tid har vi talt med rigtig mange borgere og virksomhedsledere om forholdende på Bornholm, hvordan man kan komme i kontakt med kommunen hvad enten det handler om en personlig henvendelse eller en henvendelse vedrørende ens virksomhed. Det skræmmende er, at næsten alle giver udtryk for, at henvendelser ikke bliver besvaret selv efter gentagende henvendelser. Det er virkelig trist at lægge øre og navn til, især når man som politiker har siddet i kommunalbestyrelsen i de sidste 8 år. Jeg forstår godt den frustrationen vi ser og hører ude omkring.

For at være helt tydelig: 
DET ER PÅ INGEN MÅDE ACCEPTABELT OG DET SKAL GØRES ANDERLEDES.

Det kræver at det øverste politiske niveau skal melde sig meget stærkere ind i opgaven end der er gjort de seneste år.  

BORNHOLM SKAL HAVE EN STÆRK POLITISK LEDELSE

Vi vil dog hverken fyre nogen eller fralægge os det politiske ansvaret, derimod vil vi gøre os umage for at invitere bornholmerne indenfor i Bornholms Regionskommune, det mener vi der er behov for.I Venstre ønsker vi, at politikerne skal være politik formulerende og politik kontrollerende. Der skal sættes en politisk retning der er tydelig for alle og som holdes.

Hvis vi i fremtiden skal kunne betale for driften på børne- og ældreområdet er det nødvendigt med et velfungerende erhvervsliv.  Det skabes ved at give erhvervet gode og ensartede vilkår og ikke pålægger det private erhverv øgede udgifter.  I Venstre giver vi os selv 100 dage til at skabe en sagsbehandling hvor hurtig og pålidelig behandling resulterer i udvikling og resultater.  Desuden er vores målsætning, at Bornholm kommer i Top 10 hvad angår erhvervsvenlighed målt af DI.

BÆREDYGTIGHED

Venstre har igennem de seneste år arbejdet vedholdende for at fastholde ambitionen om bæredygtighed på Bornholm.  Vi har sikret indkøb af el-biler til hjemmeplejen, el-busser til bybusserne i Rønne.  Vi ønsker at kommunens køkkener får mulighed for at handle lokalt og selvfølgelig økologiske fødevare.  Når vi tænker på byggeri og vedligeholdelse i kommunen ønsker vi også bæredygtige materialer anvendt.

Bæredygtighed er dog ikke kun fødevare, men i høj grad også tilflytter, medarbejdere og virksomheders overlevelse.  Hvis øens virksomheder ikke når at omstille sig i tide overlever de sandsynligvis ikke, derfor behøver vi et stærkt BRK, som virksomhederne kan støtte sig op ad.  Vi skal vise retning og vi skal være lydhøre for virksomhedernes behov.

BØRN OG UNGE

Hele børne- og ungeområdet har været voldsomt debatteret i forbindelse med vedtagelsen af den kommende kommunale budget.  Desværre viser der sig også her et billede af, at man har svært ved at komme i kontakt med kommunen.  Og ja, vi har mange udsatte på Bornholm, men de der er her skal kunne komme i kontakt med en kommunal medarbejder hvis de en dag eller aften har behov for at komme i kontakt med nogen. Det skal være nemt, hurtigt og overskueligt at komme i kontakt med kommunen og det skal være 24/7

Venstre ønsker “én indgang” for børn og unge til alle specialtilbud og at alle kommunens behandlingstilbud er forbundet i én enhed, således at ingen bliver tabt mellem 2 stole. Vi vil indføre en form for klippekorts ordning til familier med udsatte børn eller unge, et klippekort hvor familierne kan værge behandlingstilbud eller hjælp efter eget ønske.

SKOLER

Vores skoler skal være et af redskaberne til at trække flere til Bornholm.  Vi ved at børnefamilier, før de beslutter sig til at flytte til Bornholm, ser på de enkelte Folkeskoler.  Netop karaktergennemsnit og skolerne generelt bliver vægtet.  Derfor ser vi det som en af vores fornemmeste opgaver at forbedre Folkeskolen så karaktergennemsnittet højnes og uddannelsesparatheden ved afgang 9 eller 10 klasse kommer op på landsgennemsnittet.

42.000 BORNHOLMERE

Vi skal være 2.000 flere bornholmere, vi skal have 1.000 flere jobåbninger det vil samlet set bidrage positivt til vores økonomi med i omegnen af 600 mio. kr. Vi er nødt til at tilvejebringe flere boliger ellers opfyldes denne målsætning ikke. Heldigvis har vi i Venstre sikret, at DGI grunden bliver omdannet til byggegrunde. Vi håber at vi kan få tilslutning til af fortsætte denne strategi. Men også tidligere erhvervsbygninger indgår i vores tanker om flere lejligheder. Samtidig ønsker vi Østre skole solgt så der også her kan bygges lejligheder.

Der er flere steder på øen hvor bygherre næsten er klar, men hvor der lige mangler den sidste tilladelse. Venstre vil ændre strukturen og arbejdsmetoden i Plan og Byg så sagsbehandlingstider kommer ned på et acceptabelt niveau.

ÆLDRE

Danmarks bedste ældrepleje.  Afskaffelse af minut tyranniet og bedre tid til borgeren.Der skal tilføres ekstra ressourcer til området.  Mulighed for kontakt til egen læge er et must og det tænker vi er bedst sikret ved at læger samler sig i Sundhedshuse. Venstre støtter sundhedshuset.

KOMMUNALE ARBEJDSPLADSER

Venstre ønsker en strømlignet og effektiv kommune og det tænker vi skal lykkedes med gode arbejdsvilkår. Derfor ønsker vi at fortsætte den målsætning som kommunalbestyrelsen har arbejdet efter i de sidste 4 år. Vi vil have færre matrikler og færre bygninger at vedligeholde. Det skal give de resterende bygninger et løft og samtidig muliggøre samling af medarbejderne på færre matrikler i nyrenoverede kontorer.

Mål os:

• 100 dage til at få styr på byggesagsbehandlingen
• Bornholm i top 10 på DI erhvervsklimamåling
• 300 nye tilflyttere igennem Tilflytterservice om året
• Uddannelsesparatheden på landsgennemsnittet (85%)
• 42.000 bornholmere i 2028• 1000 nye jobåbninger i 2028
• 100 nye boliger om året
• Specieltilbud samlet i en enhed i 2024
• 24/7 kontakt for udsatte
• En kommune med tillid til borgerne og hvor borgerne har tillid til kommunen