Rønne by

7. november 2017

1.: Store Torv.

Efter min mening er det et rigtig godt tiltag/forsøg handelstandsforeningen og gruppen bag Store Torv har fået lavet.

Fremad rettet kommer der nok nogle ændringer på tale. Foreslår udeserveringen ved Cafe Gustav vendes, så den er placeret, så den ligger langs med fronten til cafeen og sportsforretningen. Ved denne placering gives der et bedre udsyn til Jun-Ichi Inouc´s kunstværk (soluret). Ved ude-serveringen, som den er i dag bliver kunstværket helt gemt væk af store parasoller.

Hvis man tager udgangspunkt i at gøre Store Torv bilfri, så mener jeg, at man måske skulle tage en gammel plan frem. Ifølge planen ville man  sende trafikken gennem Ellekongstræde og ud til Nørregade/Møllegade, dette kræver dog et større anlægsarbejde.

Hvis parkeringspladsen på torvet skal bibeholdes kunne det være en mulighed, at lave tilkørsel ad Antoniestræde og udkørsel ved Nordea. På denne måde er der stadig mulighed for kørsel til forretningerne og Krystalgade.

2.: Havnefronten langs Ndr. Kystvej

Hvis man skal se dette som en model, som starter ved benzintanken og slutter ved Næbbe Oddevej, så er der mange muligheder. Her kommer der en ukendt faktor nyt rederi, men lad os derfor se bort fra arealet mellem remisevej og Munch Petersens vej.

Strækningen fra Remisevej og til selve bådehavnen kunne med fordel udlægges som kreativt område med plads til aktiviteter for børn og unge, samt grønne områder. Fra bådehavnen og op langs kysten, gang og cykelsti ændres til kun gangsti, I forbindelsen med den måske kommende strand kan der laves små platforme i samme højde som gangstien, hvor der er mulighed for at opstilles bord og bænke.

3.: Tomme bygninger i Rønne centrum.

Bygningerne hvor gymnasiet i dag er hjemmehørende ejes ikke af kommunen, men af staten. Bygningerne kan så evt. bruges i forbindelse med udflytning af statslige arbejdspladser

Museet fjernes og grunden kan bruges til p-plads.

Gamle Dams hotel indrettes til brug for musikskolen, faste lokaler til f.eks. Rønne byorkester og andre foreninger, som i dag ikke har faste tilholdssteder.

I Amtmandsgården, pt sat til salg, er der mulighed for et mindre museum for Rønne by, samt 1 eller 2 større lokaler til brug af lokale foreninger i Rønne.

Det fredede gamle elværk kan evt. indrettes som koncert-, teater og kongressal. Bygningen er velegnet til disse formål.  

Med venlig hilsen

Tom Idon Nielsen

Kandidat for Venstre