Scheibye: Godt resultat i erhvervsklimaundersøgelse

5. september 2017

DI (Dansk Industri) er netop kommet med resultatet af deres årlige undersøgelse af de danske kommuners erhvervsklima. Bornholm er sprunget hele 21 pladser frem på listen og indtager nu pladsen som nummer 68. Udviklingen glæder Formanden for Teknik og Miljøudvalget Carsten Scheibye fra Venstre.

– Det er dejligt med springet op ad listen, siger formanden for kommunens Teknik og Miljøudvalg Carsten Scheibye (V) og tilføjer: Det er et resultat af et tæt og godt samarbejde med det bornholmske erhvervsliv og en række tiltag, der styrker erhvervsvenligheden.

Bedre rammer

Carsten Scheibye peger i den forbindelse på øget kommunikation omkring de mange erhvervstiltag, fokus på sagsbehandlingen, den igangsatte udvikling af en indgang for erhvervslivet og tiltag, der i øvrigt kan styrke rammene for de bornholmske virksomheder.

– Blandt de øvrige tiltag er der eksempelvis arbejdet indædt på at sikre mere trafikal ligestilling, og vores tilflytterservice er meget aktiv, siger Carsten Scheibye og supplerer: Det er vigtigt for det bornholmske erhvervsliv. Det handler om transport af varer og passagerer samt om at sikre tilgængelig arbejdskraft.

Carsten Scheibye deler i øvrigt synspunktet fra DI’s formand her på Bornholm, Kenn Kjellberg, at der har været arbejdet godt på en række områder, og i nært samarbejde mellem Regionskommunen og DI, er der kommet en tydeligere kommunikation og dermed styrkelse af Regionskommunens image samt været en konkret indsats på en række områder og herunder sagsbehandlingen.

Nye ressourcer og takstnedsættelser

– Derudover er jeg helt enig med Kenn Kjellberg i, at Regionskommunen stadig har en række opgaver, der skal løses, siger Carsten Scheibye og tilføjer: Vi er rigtig godt på vej, men vi er stadig ikke i mål.

Carsten Scheibye peger på, at der på erhvervs- og beskæftigelsesområdet samt på Teknik og Miljøudvalgets område er iværksat mange væsentlige tiltag de senere år, og de nu tydeligt bærer frugt, men at der også er områder, der kan styrkes yderligere.

– Nu skal vi bruge dagen i dag til at glæde os, men så er det også slut med at hvile sig på laurbærrene. Den helt præcise placering på listen er selvfølgelig usikker og ikke et mål i sig selv, men vi skal lægge os i selen for at blive endnu bedre, og efter min opfattelse kan vi godt komme endnu længere op på listen. Vi skal eksempelvis tilføre flere ressourcer til byggesagsbehandlingsområdet. Derfor er jeg også ekstra glad over, at vi i går i forbindelse med budgetforhandlingerne indgik budgetforlig, der indebærer, at der nu tilføres flere ressourcer til netop erhvervsbyggesager, og så nedsætter vi i øvrigt samtidig taksterne for byggesagsbehandlingen, siger Carsten Scheibye.

Carsten Scheibye