Skab vækst ved øget tilflytning

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Venstre har målrettet haft fokus på at øge tilflytningen til Bornholm i hele den foregående valgperiode.  Det har vi gjort ved at skabe rammerne for bedre erhvervsforhold for de bornholmske virksomheder. Det arbejde har faktisk båret frugt. Vi var også det parti i kommunalbestyrelsen, der begyndte at tale Bornholm op i stedet for hele tiden at hænge i det negative. Denne tilgang har smittet af på de andre grupperinger i kommunalbestyrelsen, og det positive bornholmske image har heldigvis bredt sig til resten af Danmark.

Udfordringerne

Der er generelt 3 udfordringer, som Bornholm er nødt til at arbejde struktureret og målrettet med. Det er at tiltrække flere beboere til øen for at fastholde vores nuværende skatteindkomst. Derudover er det at sikre bornholmske virksomheders evnen til indtjening ved at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. Sidst er det at sikre et større antal borgere på Bornholm, der muliggør det ønske vi har til at leve og bo i et velfungerende samfund.

Det vil Venstre

Hvis Bornholm skal kunne fastholde denne fremgang og øge befolkningstallet, så skal der nye initiativer til.

Da vi mener, at tilflytning hænger sammen med uddannelsespladser og arbejdspladser, så er det her, vi skal sætte ind.

Venstre ønsker at fortsætte den privat/offentlige ordning med en ”Tilflytterguide”

Derudover ønsker vi at 10. klasse centret skal flytte med ind på Campus Bornholm.  Dette skal være for at styrke elevernes fremtidsmuligheder for deres fremtidige beskæftigelse.  

Vi ønsker ligeledes at styrke sagsbehandlingen i det tekniske område ved at tilføre ekstra ressourcer til dette område. Derved vil sagsbehandlingstiden mindskes til gavn for virksomhederne.

I løbet af de sidste år er priserne på transport blevet mindsket.  Dette har betydning for både persontransport, men også godstransporten.  Netop disse prisreduktioner ønsker vi bibeholdt. Derfor vil vi sammen med vores kontakter i Folketinget sikre, at disse ordninger løbende bliver vurderet og holdt under opsyn med det formål at sikre deres fortsættelse.