Skal Rønne Havn overtage Kanondalen

12. december 2019

Skal Rønne Havn overtage "Kanondalen", og skal arealet mageskiftes med et mindre område ved Nørrekås?

Søren Schow fik på gårsdagens møde i Økonomi-, Erhvervs- og Plan-udvalget præciseret, at man igangsætter processen, men at indgåelse af aftale først sker senere, således at alle høringsmuligheder er åbne, d.v.s. at borgere og virksomheder kan inddrages på normal vis inden der træffes beslutninger.

Også spørgsmålet om mageskifteområdet blev udskudt til efter endelig godkendelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

- Dette var også en vigtig del for Venstre og for mig; at det ikke nødvendigvis er det område Rønne Havn foreslår. Jeg tænker, at KB skal kunne komme med et forslag til hvilket område, der kan mageskiftes til og under hvilke forhold, siger Søren Schow.