Skatter, afgifter og opgaveløsning

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Bornholm er en af de dyreste kommuner at have adresse i, når man tænker i forhold til det kommunale skatteniveau.  Skatteprocenten er 26,2 %, hvor landsgennemsnittet er 25,6 %.  Bornholm oplever et opsving i disse år. Netop derfor skal vi være bevidste om, at det ikke er kommunen, der oplever et voksende økonomisk råderum, men at det bliver borgerne. Afgiftsniveauerne er heller ikke blandt de laveste i Danmark, og det rammer naturligvis både borgere og erhvervsliv.

Udfordringerne

Venstre har som det eneste parti i kommunalbestyrelsen foreslået en fuldt finansieret skattenedsættelse ved de seneste budgetforhandlinger.  Dette også ansporet af regeringens incitamentprogram, der ville lægge en del af den manglende skatteindtægt over på statens skuldre. Det kan vi dog ikke komme igennem med med den nuværende mandatfordeling i Kommunalbestyrelsen. Afgiftsniveauerne skal holdes i ro, hvilket igen kræver en løbende fokus på både drift og politiske beslutninger.

Det vil Venstre

I Venstre vil vi fortsat have øje for skattenedsættelser med et pejlemærke, der er på niveau med landsgennemsnittet.  Det kræver fokus på budgetterne og også opgaveløsningen.

Vi har en pligt til altid at undersøge, om vi løser opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde. Venstre vil derfor sikre, at kommunen afsøger alle muligheder for at få løst opgaver både bedste og billigst.