Skoleveje

7. november 2017

Når man læser trafikplanen, så er det ikke vores skoleveje, som står øverst på listen for at sikre de bedste muligheder, så vores børn kan komme sikkert i skole.

Når man går ind og ser på de enkelte skoler, så forekommer det mig, at der er  mangler på sikkerhed. Lad mig prøve at ridse nogle af de ting op, som jeg har konstateret der mangler eller som der bør laves om. Lad mig starte med Åvangsskolen. Den nye ordning i Byledsgade virker ikke efter hensigten, da nogle forældre ikke overholder reglerne og dermed nedsætter oversigten for de små elever eller for skolepatruljens arbejde. Så mit forslag er, at man lukker indgangen til skolen i Byledsgade og man genetablerer fodgængerfeltet længere oppe ad Byledsgade. Forældrene kan så benytte parkeringspladsen ved Idrætshallen og komme hen til skolen ad stien, som skal gøres til fast gangsti/cykelsti – knallertkørsel forbudt. Før man beslutter sig for en fast model, skal man nok afvente Cambus Bornholms byggeafslutning. Når byggeriet er afsluttet, er der måske en bedre mulighed for afsætning af elever. Der skal laves en sikker skolevej for de ca. 750 skoleelever.

For at gøre skolevejen sikker, så skal forældre og andre trafikkanter være ekstra opmærksomme. Der kunne måske laves hastighedsbegrænsning ved skoledagens start og ophæves ved skoledagens afslutning.

Når man ser på skolevejen ved Hans Rømer skolen, så bliver det straks meget mere vanskeligt. Ser man i trafikplanen, så er skolen her tilsidesat. For mig at se så drejer det sig i første omgang om person- og lastbiler. Det er meget vigtigt, at skolevejen bliver sikret på den bedste måde. Angående de elever som kommer til skolen med bus, så kan det være sådan, at de ikke skal afsættes ved busterminalen, men ved skolen. Efter at eleverne er sat af, fortsætter bussen til venstre ad Hans Rømers vej til omfartsvejen. Vejen bliver kun åbnet for busser. Der kan opsættes hastighedsbegrænsning på omfartsvejen mellem busterminalen og den nye udkørsel fra Hans Rømers vej.

Jeg er godt klar over. at de andre skoler på Bornholm også har problemer, altså det skal der ses nærmere på. I den nye plan for Allinge, skal man måske også tænke på skolevejen.

Tom Idon Nielsen

Kandidat til KV for venstre