Søren Schow: Energistrategi for fremtidens Bornholm

18. januar 2017

Publiceret 22. september 2016:

Den senere tids debat om opsætning af store vindmøller på Bornholm har inddraget Bornholms Energistrategi.  

Venstres mål er at sikre et ordentligt miljø på Bornholm, derfor var der i vores budgetforslag også forslag om at afsætte 24 mio. kr. til energirenovering af de offentlige bygninger på Bornholm over de næste 4 år.

Desværre er ambitionerne ikke så store hos budgetforligsparterne, der kun ønsker at energirenovere for det halve.  

”Det er den forkerte vej at gå hvis vi skal sikre et bedre miljø her på Bornholm” pointerer Venstres gruppeformand Søren Schow

Og ser man denne beslutning i sammenhæng med den energi diskussion der er i øjeblikket kan man kun undre sig.  ”Hvis vi vil afkræve bornholmerne at øen skal plastres til med vindmøller og solceller må man også forvente, at der politisk sikres sammenhæng i de politiske beslutninger” betoner Søren Schow

Det der skal til, er en nøje analyse af hvordan hele energiforbruget har udviklet sig over de seneste år.  Der skal oprettes et systematiseret samarbejde med de bornholmske aktører så alle miljøtiltag bliver registreret.  Desuden skal BRK lave en plan for hvordan målene nås.  ”Vi kan ikke fortsætte som nu hvor det hele bare er en skrivebordsstrategi” udtaler Søren Schow.   Vi ønsker at hele energistrategien bliver gennemskuelig for bornholmerne.

Energisektoren på Bornholm skal komme med forslag til og pris på, hvordan vi kommer i mål med strategien, strategien for at bedre miljøet på Bornholm. Det skal gerne være en fælles energisektor der deltager, dvs. RVV, Bornholms Energi og Forsyning samt de private energiselskaber.

Vi skal desuden sikre os, at alle vedvarende energikilder der bliver opsat på Bornholm også indregnes i vores CO2 regnskab.