Søren Schow om sociale klausuler og kædeansvar

18. januar 2017

Publiceret af Søren Schow den 18. maj 2015:

Kommunalbestyrelsesmedlem Jonna Nielsen skriver i sit læserbrev i Bornholms Tidende den 9. maj, at hun er glad for, at tilhøre den gruppe i kommunalbestyrelsen, der er imod social dumping, slavelignende forhold, falske lønsedler og organiseret kriminalitet.  

Ja, det var jo det debatten kom til at handle om fra Jonnas side af salen.

Jeg er ikke bekendt med nogen i Venstres gruppe der går ind for det skræmmebillede som Jonna tegner.

Nu er det Udbuds-og Indkøbshåndbogen for Bornholms Regionskommune, altså hvad der skal gælde for os på Bornholm.  Og her syntes vi, at det er et noget overtegnet billede Jonna tegner.

Venstre forsøgte på Økonomi udvalgs niveau, at rykke lidt til den socialdemokratiske holdning, men det lykkedes desværre ikke.  Dernæst havde Venstre et alternativt forslag til Udbuds-og Indkøbshåndbogen på KB mødet, men dette blev desværre nedstemt.

Venstre ville gerne have en nedre grænse for de sociale klausuler.  Dette ud fra en den betragtning, at det skal være opgaver af en vis størrelse, der udløser de krav der er forbundet med de sociale klausuler. Der hvor vi tænker at det ikke er fornuftigt med det gennemførte er, hvis en vundet opgave til 100.000 kr. kanafstedkomme et krav om at skulle ansætte en lærling. Det er opgaven simpelthen for lille til. Så skal BRK’s administration vurdere om de sociale klausuler skal gælde for netop denne opgave.  Dette vil udløse ekstra arbejde for kommunens administration, hvilket igen koster skatteydernes penge.  Netop den udgift efterlyste vi stillingtagen til på kommunalbestyrelsesmødet, men fik ikke noget svar.

Så resultatet af det besluttede er, at de opgaver som BRK sender i udbud bliver dyrere at administrere og at det sandsynligvis vil afholde nogle af de små bornholmske virksomheder at byde på opgaven.

I Venstre har vi faktisk en stor tiltro til de bornholmske virksomheders evne til at skabe gode og trygge arbejdspladser.