Søren Schows grundlovstale

5. juni 2021

Grundlovstale 05. juni 2021

Heldigvis er det blevet 5. juni igen, Grundlovsdag.  Det må da få en vis regering til, at mindes hvad der står i grundloven.   Jo jo jeg ved godt vi har en Corona pandemi, men loven skal jo holdes som man siger, af alle!

Noget andet er hvad der står i Grundloven, den fastlægger magtens tredeling mellem Folketing, regeringen og domstolene samt borgernes rettigheder og pligter.  Men er det så sådan det er?   I årevis har vi talt om pressens magt, den fjerde statsmagt, den der kunne flytte stemning og beslutninger.  Det kan det stadig, men der er kommet en endnu kraftigere magt, den såkaldte Folkedomstol.

Folkedomstolen.  Er det en retfærdig domstol hvor begge parter høres?  Nej vel.  Du er uskyldig indtil det modsatte er bevist!  Folkedomstolen behøver ingen beviser.   Den kan afsige dommen uden beviset bare mange nok udtrykker samme holdninger.Har vi en Folkedomstol på Bornholm?   Ja har vi ikke det?  Det opfattes nok sådan visse steder.  Jeg kunne tænke en offentlig ansat i afdelingen for ”skift af hoveddør”, der bliver den offentlige holdning klart tilkendegivet.  Ligeledes for den lokale landmand, som dyrker sine marker og fodre sine dyr, der forsøges med faktabaserede argumenter, men lige lidt hjælper det, opfattelsen er stadig, at landmanden ødelægger biodiversiteten, dyrker de forkerte afgrøder og avler køer og grise til skade for jordens ressourcer.    Eller en gruppe mennesker der vælger en anden holdning end ”Hele Danmarks Mette” som de siger i Netto.  Nå den lader vi ligge for den er nok for provokerende.

For at blive lidt i Folkestolens terminologier så kan man godt bruge folkets stemme en gang i mellem.

F. eks havde klima- og Bæredygtigheds udvalget brug for folkets stemme da, der skulle spørges til Grøn mobilitet, men måtte nok konstatere, at det ikke altid er nemt at få folket i tale.   Den Grønne dagsorden er ellers noget der kræver bornholmernes engagement.  Den Grønne Mobilitet betyder, at ca. 1000 nye elbiler skal købes på Bornholm om året.  Ligeledes ønskes alle oliefyr udskiftet med mere miljørigtige opvarmningsformer.  Samme udvalg, også kaldet §17, stk. 4 udvalget, ønsker en oversigt og plan for hvordan det overordnede net af lade standere skal se ud.  Som det ser ud nu med udsigterne til flere havvindmøller, der kan vi også se ind i en ændret varme og forbrugsstruktur.  Alt med betydning for Bornholm.  Det er nu vi alle skal på banen.

Når talen nu kommer ind på det politiske spor, så vil jeg også berøre kommunevalget der kommer til november.  Bornholm har haft et rødt flertal i denne valgperiode, det vil vi selvfølgelig gerne se lidt ind i.

 • Vi har vel noget nær en total nedsmeltning i byggesagsbehandlingen og den stort anlagte borgmesterløsning er blevet en total fiasko.
 • Den økonomiske plan eller mangel på samme viser sig igen ved forberedelsen til dette års budget.  På trods af opsving hænger økonomien ikke sammen.
 • Flytning af medarbejdere internt i kommunen har været et kaos, kun Venstres faste linje har bidraget til den begyndende stabilitet og udvikling på dette område.
 • Borgmesteren stod i spidsen for at vi skulle være 42.000 bornholmere i 2028, men det der skulle føre os derhen, flere boliger, det er endt med et markfirben og nogle flagermus i Rønne syd.
 • Øens virksomheder skriger på arbejdskraft og det samme for de kommunale virksomheder, der er også mangel på hænder og hoveder.   I ældreplejen alene er der på nuværende tidspunkt 26 ledige stillinger.  Jeg ved ikke hvad borgmesteren har lavet de sidste 3 år, men man kan i al fald ikke kalde det, været på forkant.
 • På skoleområdet halter det også voldsomt.  På KB mødet i maj så vi procenttallet for elever der ikke er uddannelsesparate.  Tallene er fra januar 2021.
  o 43,1% for 8. klasser
  o 34,8 % for 9. klasser
  o 36,5 % for 10. klasser

Tænk vi har en folkeskole der leverer dette produkt?  Her er det måske ikke borgmesteren der skal komme med en forklaring, men nok mere viceborgmesteren.

 • Når Dansk Industri måler på erhvervsvenligheden på Bornholm så er vi dumpet ned fra en plads som nummer 55 til plads nummer 87.  Ja det er ud af 98 kommuner.    Der kommer stadig virksomheder til Bornholm, der ønsker at etablere sig her, men de møder bare ikke en borgmester der tager imod, desværre.

Hvis man er tilfreds med hvordan vi gør det på Bornholm ja så er det bare, at sætte stemmen samme sted som sidst, men hvis man tænker, at noget må gøres anderledes, så er første skridt på din banehalvdel, nemlig i stemmeboksen den 16. november 2021. 

Kære venner, vi kan skabe en ny fremtid for bornholmerne og Bornholm.  En fremtid der bygger på frihed, fornuft og med et slogan ”Borgerne før systemet”.  Vi skal op i gear og drive en moderne kommune, der benytter sig af smartere løsninger.  Løsninger til gavn for virksomhederne og os bornholmere.

I ønskes alle en god Grundlovsdag.

Søren Schow