Søren Schows tale ved Sankt Hans i Nexø

18. januar 2017

Publiceret 24. juni 2016:

Sankt Hans i Nexø betyder vel nok årets største samling af os Nexø borgere, men også samling af den del af de foreninger der berører rigtig mange mennesker her i området.   Med et enkelt ord kan man vel beskrive det som – sammenholdet.  Vi er sammen om, at mødes til denne aften og forud for.

Nogle samler ind til bålet, nogle kommer med heksen, andre sætter telt og toiletvogn op.  Nogle tænder fakler og synger, andre uddeler sangtekster, alt sammen foregår det af sig selv, sådan kan det i al fald betragtes, men det ved vi jo godt, at det ikke er sandt.   Der er mennesker bag, de bruger tid og ressourcer på, at det hele skal ske.  Dem skylder vi en stor tak.

Men når alle vi andre så kommer, så er det fordi det er muligt og fordi vi gerne vil.  Vi vil gerne fællesskabet, hyggen, møde naboen, se bålet, synge midsommervisen sammen.  Vi vil gerne fællesskabet- sammenholdet.

Vi har som Ø netop afholdt Folkemødet.  En kæmpe politisk/ demokratisk fest, hvor vi mødes med, ikke kun naboen, men også de andre danskere, dem fra Vestsjælland, dem fra Jylland og Fyn.  Vi sætter os i et telt eller i en have for at lytte til en god debat og nyder på den måde vores eget sammenhold, danskernes sammenhold.

Men vi har også et andet sammenhold og fællesskab som i dag er sat på en alvorlig prøve.  Det er sammenholdet mellem de europæiske lande.  I EU.   I dag stemmer briterne om de skal blive i EU eller forlade fællesskabet.  Tænk sig, her er sammenholdet i fællesskabet blevet draget i tvivl… Hvad er det lige der gør til, at vi kan blive i tvivl? Er det fordi vi ikke har det godt nok?  Har de andre større fordel af EU end vi har?  Menes der at vi kan få det bedre ved at være alene...?  Jeg ved det faktisk ikke, men ene gør sjældent stærk.  Troede faktisk at det hed sig, at jo flere vi var jo stærkere ville vi være.

Vi kan også se indad, hvordan står det til hos os med vores deltagelse i det Europæiske fællesskab? Vi har faktisk også, her i Danmark, stemt imod fællesskabet til den sidste EU afstemning.

Jeg kan godt lide EU, vi har nogle fælles udfordringer, det er at holde økonomien i gang, det er at finde fælles løsninger på flygtninge krisen, det er at gøre fælles indsats mod vores miljømæssige udfordringer, det er at sikre alle unge en fremtid i et godt og stabilt Europa.

Så personligt håber jeg, at briterne stemmer ja til fællesskabet, fællesskabet med os.

På Bornholm og i Nexø har vi også et sammenhold vi skal pleje.  Det gøres med et fælles arrangement som i aften, til Sankt Hans, men også når byens foreninger og borgere bliver inviteret til at komme med forslag til et fælles kulturhus i byen.

Nexø Havn og DLG har igangsat en renovering og fornyelse af trafikhavnens bygningsmasse.  Det betyder at der i den kommende tid bliver iværksat nedrivninger af karakteristiske bygninger på havnen.  Det er for at skabe plads til P pladser og indgangsparti til bl.a. kulturhuset.  Der vil også blive revet bygninger ned for at give plads til et hotelbyggeri samt timeshare lejligheder.    På den gamle Nordfiletgrund forventes også snart at foreligge et projekt, som vi glæder os til at se.

Projektet startede på havnen, det har været igennem foreningerne og jer borgere og nu er det til politisk behandling.  På nuværende tidspunkt er der nikket til projektet i tre udvalg.   Vi er dog ikke i mål, vi mangler stadig den endelige politiske godkendelse til at flytte Fritidshuset, Biblioteket, Borgerservice, Scene 2 og andre ned i Kulturhuset.  Nu er det et spørgsmål om økonomi.  Men fra havnens side er vores holdning meget klar, vi vil arbejde målrettet for at gøre tilbuddet så attraktivt for kommunen som muligt, så attraktivt at et nej forhåbentlig ikke kommer på tale.   Senest til budgetforhandlingerne i august vil der foreligge en afgørelse.

Men som alle andre steder så skal der kæmpes for at bevare det eksisterende eller tilføre noget nyt.  Det har vi set tidligere med Sommerfugleparken, Møbelfabrikken, Lakseklækkeriet, Glas og Keramikskolen.  Vi skal udnytte hinanden med vores forbindelser og gode ideer, kun derved kan vi skabe et Bornholm i udvikling.  Vi skal gøre os spændende for andre, så de bliver tiltrukket af os, det giver tilflyttere og nye virksomheder.

Med dette vil jeg gerne slutte af med at opfordre jer alle til at deltage i fællesskabet og vores sammenhold.   Støt de mennesker der gør det muligt, det være sig borgerforening, spejdere, fritidshus, Scene 2, vognmanden eller en helt anden.