Styr på byggesagerne

21. oktober 2021

Nu SKAL der styr på kommunens smertensbarn - den kommunale sagsbehandling af byggesager. Sådan lød det fra spidskandidat og gruppeformand Søren Schow (V), da Venstre Bornholm præsenterede sit valgprogram for 2021 på et pressemøde på Café Guldbønnen i Nexø.

- Vi kan ikke fortsætte, som det har kørt de sidste mange år. Vi kan se, at når virksomheder bliver spurgt, om om de vil anbefale andre virksomheder at komme til Bornholm og starte virksomhed, så siger de, at det vil de ikke, fordi der simpelt hen er for dårlig kontakt til kommunen. Og det skal vi have lavet om på, siger Søren Schow.

Helt konkret vil Venstre have nedsat et særligt udvalg - et såkaldt §17 stk. 4 udvalg - udelukkende med det formål at se på byggesagsbehandlingen og komme med en række anbefalinger, der skal rette op på sagsbehandlingen én gang for alle. Og det haster:

Venstres mål:

- 100 dage til at få styr på byggesagsbehandlingen

- Bornholm i top 10 på DI erhvervsklimamåling

- 300 nye tilflyttere igennem Tilflytterservice om året

- Uddannelsesparatheden på landsgennemsnittet (85%)

- 100 nye boliger om året

- 1000 nye jobåbninger i 2028

- 42.000 bornholmere i 2028

- Specialtilbud samlet i en enhed i 2024

- 24/7 kontakt for udsatte unge

- En kommune med tillid til borgerne, og hvor borgerne har tillid til kommunen

- Vi har givet os selv 100 dage. Inden for det tidsrum på 100 dage vil vi have styr på det her. Det er den strammeste tidsplan, vi har i vores valgprogram. Vi har nogle andre tidsplaner, hvor vi giver os selv lidt mere tid. Men det her, det haster simpelt hen så meget, så det skal der styr på, understreger gruppeformanden.

Hvis det står til Venstre, skal Bornholm op og ligge blandt top 10 i Dansk Industris årlige måling af erhvervsklimaet i de danske kommuner. En overordentlig høj ambition set i lyset af, at Bornholm i øjeblikket indtager en bundplacering i målingen, erkender Søren Schow.

- Men jeg tror på, at når vi går målrettet ind og siger, at vi er nødt til at ændre vores praksis her på Bornholm for at tiltrække virksomhederne og for at give dem en bedre service, så vil alle også være indstillet på at arbejde den vej. Og gå ud og sige, jamen vi vil godt anbefale Bornholm som en ø, hvor vi skal drive vores virksomhed. Vi tror, at hvis der kommer en stærk retning fra den politiske side, og det siver ned gennem vores organisation, så har vi faktisk en tro på, at det kan lade sig gøre, siger Søren Schow.

For at nå målet vil Venstre blandt andet holde fast i samlingen af den kommunale administration på tre adresser, herunder det omdiskuterede rådhusbyggeri i Knudsker.

Udover byggesagsområdet indeholder Venstres valgprogram en række andre målsætninger, blandt andet vil partiet øge tilflytning, tiltrække arbejdskraft og bygge flere boliger, samle specialtilbud for børn og unge i én enhed og sikre, at udsatte unge har adgang til hjælp 24 timer i døgnet.