Styr på byggesagsbehandlingen

20. oktober 2021

Bornholm skal i TOP 10 for erhvervsvenlige kommuner i Danmark. En af årsagerne til den ringe placering - målt efter erhvervsvenlighed er de urimelige lange sagsbehandlingstider for byggesager, miljøgodkendelser og godkendelse fra brandmyndighed. Venstre vil sikre behandlingsgaranti på effektiv løsningsorienteret sagsbehandling og miljøgodkendelser.

Venstre ønsker at bruge de første 100 dage på at gentænke hele sagsbehandlingsområdet. Dette kan eventuelt ske ved nedsættelse af et
 §17, stk. 4 udvalg, der skal se på en helhedsorienteret sagsbehandling, hvor der tænkes juridisk service, digitalisering og samkøring af data.