Svar til Jørn Lund

5. februar 2017

Svar til Jørn Lund, formand for DGI Hallen S/I efter læserbrev i Bht. den 30. januar 2017.

Under overskriften, DGI-Hallen: Springgrav sendt tilbage til start, fremfører Jørn Lund at det var fordi jeg ikke forstod sagsfremstillingen, at sagen blev sendt tilbage til Fritid og Kultur med ønsket om en uddybning af økonomien. 

Først vil jeg sige tak for den glimrende gennemgang af projektet med beskrivelse af både økonomi og brugen af DGI-Hallen.   At sagen er sendt tilbage til start er vel at betragte det lidt dramatisk, sagen er vel, at kravet om yderligere oplysninger netop muliggør, at der gives kommunegaranti på det ønskede lån og at DGI-Hallen derved kan realisere planerne om at etablere en springgrav.

I Venstre har vi et ønske om at hallerne bliver brugt så meget som muligt, både af hensyn til folkesundheden, men også som samlingssted for borgere i alle aldre.  Hallerne bidrager forbilledligt til at løse denne opgave.  Samtidig ser vi meget gerne hallerne/foreningerne udvikle nye aktiviteter for at tilpasse sig behov og ønsker fra brugerne, dette er DGI-Hallen et glimrende eksempel på.

 Jeg kan allerede nu se, at I har fremsendt budgetter frem til 2020 til Fritid og Kulturudvalgets kommende møde og derved skulle de sidste uklarheder være ryddet af vejen for en uhindret sagsbehandling frem til det kommende KB møde.

Mvh

Søren Schow