Temamøder

17. april 2021

Kære Venstre medlem.

Lige pludselig er der ikke så langt til kommunevalg (KV21) og valg til Region Hovedstaden (RV21). Som det sikkert er de fleste bekendt sker det tirsdag d. 16. november 2021.

I Venstre Bornholm vil vi gerne have at alle medlemmer får mulighed for at komme med gode og konstruktive ideer til vores mærkesager/valgprogram, eller bare give sin mening til kende. Hvad er vigtigt for Bornholm? Hvad er vigtigt for dig? Hvor kan Venstre gøre en forskel?

Venstre Bornholm har derfor bedt vores nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer om at være tovholdere inden for deres udvalgsområder. Det sker ved at der vil blive afholdt en række temamøder efter nedenstående skema. Alt efter antallet af deltagere, fysisk eller virtuelt.

Tilmelding er meget nødvendigt, og jeg kan kun opfordre til at tilmelde sig alle de emner, hvor man har mulighed for at deltage.

Erhverv, Udvikling og Plan.  Søren Schow d. 23.april og 27. april. Begge dage kl. 16,00. Bliver det fysiske møder er det på adressen Årsdalevej 4, 3730 Nexø. Tilmelding til Soeren.Schow@brk.dk

Social og Sundhed, herunder også Region Hovedstaden. Carsten Scheibye d. 21. april og d. 27. april. Begge dage kl. 18,30. Møderne bliver på Skype. Tilmelding til Carsten.Scheibye@brk.dk

Natur og Miljø. Else Merete Knoop d. 21.april kl. 20.00 og 28. april kl. 19.00. Tilmelding til Else.Merete.Knoop@brk.dk

Kultur. Fritid. Borger. Brian Kofoed d. 22.4 kl. 16.00. 
Tilmelding til bk@st-muregaard.dk 

Energi. Bæredygtighed. Søren Schow. d. 20.april kl. 19.00 og d. 28. april kl. 16.00. Bliver det fysiske møder er det på adressen Årsdalevej 4, 3730 Nexø. Tilmelding Soeren.Schow@brk.dk

Tilflytning, job, udvikling. Brian Kofoed. d. 26.april kl. 16.00. Tilmelding til bk@st-muregaard.dk

Børn og Skole. Maike Fiil. 26. april kl. 17.00. Tilmelding til maikefiil@hotmail.com 

Foran os står et par historiske valg, for at vi alle skal være godt klædt på til valgene, er det vigtigt at du deltager med det som du har mulighed for at bidrage med. På forhånd tak for dit engagement.

Med venlig hilsen

Niels Plum
Formand