Transport og infrastruktur

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Bornholm er en ø, og det bliver den ved med at være! Derfor er vores transport over vand helt afgørende for bornholmerne og vores erhvervsliv, ligesom en stabil flyforbindelse er vigtig for vores udvikling.

Befolkningstætheden er forholdsvis lav, og der er en vis afstand mellem byerne. Derfor er det vigtigt, at der er en velfungerende offentlig transport samt at cykelsti- og vejnettet vedligeholdes og holdes.

Infrastruktur er dog ikke blot transport, skibe, fly, busser, veje og lignende. En forudsætning for udvikling er god IT infrastruktur, så eksempelvis erhvervslivet kan få løst opgaverne, og bornholmerne kan have velfungerende hjemmearbejdspladser.

Udfordringerne

Vi er ved Venstres hjælp kommet et godt stykke vej med hensyn til trafikal ligestilling. Vi har dog et stykke vej endnu og ikke mindst hvad angår passagererne. Her er der endnu ikke overbevisende pendlerløsninger, løsninger med bornholmerkort og et tilpas attraktivt prisniveau alle årets måneder. Vi skal således sørge for, at den enkelte bornholmer eksempelvis ikke rammes prismæssigt hårdt i sommermånederne.

Veje, broer og IT infrastruktur kræver store anlægsinvesteringer. Vi skal gøre det enkelt for private aktører at sikre IT infrastruktur. Det kan kommunen ikke selv.

Det vil Venstre

Vi vil fortsat afsætte betydelige midler til det bornholmske vejnet. Det er uanset om det er til belægning eller snerydning. Det skal være muligt at komme frem på Bornholm.

I den forgangne periode har vi presset på for at gøre glatførebekæmpelsen bedre, og det er vi også lykkedes med. Samtidig vil vi kæmpe for, at vejområdet tilføres tilstrækkelige anlægsmidler.

Vi vil øge prioriteringen af snerydning på C veje.

Vi vil samtidig sikre, at den offentlige transport på Bornholm er velfungerende. Det betyder blandt andet, at vi skal sikre busbetjening til vores lokalsamfund rundt omkring på øen, og der skal være et godt tilbud til skolebørnene.