Turisme

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Efter verden er blevet påvirket af terrorhandlinger, lader det til, at rejsemønstre er ændret.   Dette sammen med billigere transportmuligheder giver heldigvis flere turister til Bornholm.  Vores natur og isolation i Østersøen trækker sammen med gode hoteller, verdensberømte kokke og stærke seværdigheder, turister til øen.  Senest har New York Times skrevet om Bornholm, og så længe øen bliver omtalt i fine vendinger, så vil turiststrømmen gå til Bornholm.

Udfordringerne

På krydstogtområdet sker der en konstant øgning af skibenes volumen, hvilket bevirker, at en del af de krydstogtsskibe, der sejler i Østersøen, er for store til at anløbe Rønne Havn.  Det vil automatisk betyde, at der vil ske en afmatning af denne industri, hvis der ikke sker en udbygning af faciliteterne. En anden udfordring, der har været kendt i mange år, er den relativt korte sæson.  Udover manglende indtjening i erhvervet giver det også en udfordring med at skaffe tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft.  

Det vil Venstre

  • I samarbejde med borgerforeninger og erhvervsforeninger løse infrastrukturelle udfordringer. Aktuelt er der ikke plads til bilerne i Svaneke, Gudhjem, og desuden er der trafikale udfordringer ved Hammershus.

  • Afskaffe parkeringsafgift f.eks. i Gudhjem og finde parkeringsløsninger i turistsæsonen.

  • Sikre en erhvervsvenlig dialog med lokale turistvirksomheder.

  • Understøtte outdoor-, bryllups-, lystfisker-, golfturismen o.l.

  • Sikre den gode miljøoplevelse med rene strande, nedrivning af faldefærdige bygninger, fremkommelige kyststier samt ordentlig skiltning.