Udvikling på hele Bornholm

18. oktober 2017

Udvikling på hele Bornholm skal fortsætte.

Artikel af Andreas Ipsen.

Bornholm er inde i en god udvikling, og jeg vil gerne være med til at give et bud på, hvordan det kan fortsætte.

Vi har i de sidste 4 år lagt mange planer for Bornholm. Rønne står over for en meget stor udvidelse af havnen og havnefronten mod nord. Der er også arbejde i gang med udvikling af Rønne bymidte.

I Hasle er man godt i gang med at gøre havnen til et sted, hvor man mødes for at bade og gå i sauna og sejle i kajak mm.

I Allinge er man i fuld gang med helhedsplan for Folkemødet og Allinge, hvor man de næste år vil have fokus på mangfoldighed og demokrati.

Jeg vil gerne komme med to forslag til udviklingen på Bornholm de næste år.

Åkirkeby kunne blive centrum for bornholmsk fødevareudvikling, med Bornholms Valsemølle, Lehnsgaard rapsolie m.fl. som gode eksempler. Og Bornholms Landbrug på Kannikegård som rådgiver for de bornholmske producenter kunne man gøre Åkirkeby til det bornholmske fødevarefyrtårn i et samarbejde mellem BRK, Bornholms Landbrug og Gourmet Bornholm.

Nexø kunne blive iværksættercentrum på Bornholm.

I Nexø har man efter min mening alle muligheder for at blive det sted på Bornholm, hvor vi kan skabe et godt iværksættermiljø.

Landbohøjskolen har i dag forskning og undervisning i akvakultur på Bornholms Lakseklækkeri på Nexø Havn. Kunstakademiets Designskole, Bornholm, ligger nu også i Nexø, og i Stenbrudsgården finder man Center for Regional- og Turismeforskning, og med Møbelfabrikken som rugekasse for iværksættere, og muligheder for at komme i godt selskab med andre, som har en drøm om at blive selvstændige.

Vi skal bruge alle de ressourcer, vi har her på Bornholm for at blive de bedste. Derfor vil jeg gerne være med til at udvikle hele Bornholm, så vi alle kan være godt rustede til fremtiden.

Andreas Ipsen