Valget handler også om friskoler

12. september 2022

Valget handler også om friskoler

Valget nærmer sig og inden for det næste år, er der sammensat et nyt folketing. Én af de ting, som jeg er utrolig glad for, at regeringen ikke fik gennemført i denne periode er deres ønske om en stor besparelse på de frie og private skoler, der stod højt på deres politiske ønskeliste. 

Mette Frederiksen kaldte faktisk i begyndelsen af 2019, at det nuværende støtteniveau til de frie skoler er en decideret overbetaling. Niveauet betyder, at forældre i dag får et tilskud på 76 % af prisen på at have et barn på en friskole. Den såkaldte koblingsprocent.
Denne ordning sikrer, at det ikke kun er ‘de rige’, der har mulighed for at sende deres barn på en friskole, men også at forældre med bopæl i et område langt fra en folkeskole har mulighed for at vælge et alternativ. Sidstnævnte er yderst relevant på Bornholm, hvor mange bor langt fra en folkeskole, men tættere på en fri- eller privatskole. De frie skoler, og støtten hertil giver altså mulighed for at alle kan gå på en skole i nærheden af deres bopæl. Samtidig er det vigtigt at huske på, at børn er forskellige og lærer forskelligt. Derfor er det vigtigt, at vi som samfund både har gode folkeskoler og gode friskoler. Det giver et friere valg og flere muligheder for børnefamilierne, hvilket i sidste ende kommer vores børn til gode.

En anden enormt vigtig grund til, at jeg vil kæmpe for, at Socialdemokratiet ikke får held til at gennemføre besparelserne på de frie skoler er, at vi som samfund kun bliver rigere og får flere muligheder ved at have de frie skoler. Børn lærer forskelligt, og vi bør omfavne kreativiteten,  specialiseringen og differentieringen af niveauet der kan være på friskoler. Ved både at have den klassiske gode folkeskole, og fri og privatskoler giver vi vores børn de bedste muligheder for læring. Faktisk bør en ny regering netop have som ambition at styrke de frie skoler yderligere, ligesom folkeskolen også kunne trænge til flere frihedsgrader, mere tillid til den enkelte skole, skoleleder og lærer. 

Jeg håber derfor på, at alle bornholmere også vil huske på vigtigheden af, at vi ikke forringer de frie skoler. Alle børn skal have muligheden for at gå i en god skole, uanset om det er en folkeskole eller en friskole. Det må aldrig være størrelsen på forældrenes pengebog, der afgør om man kan vælge et alternativ til folkeskolen. De danske friskoler skaber høj værdi for både børn og lokalsamfund, det vil jeg kæmpe for, at de også kan efter valget! 

Julie Pauch Nymark

Folketingskandidat Venstre Bornholm