Velfærdsløfte og grønne løsninger uden højere skat

21. april 2020

Velfærdsløfte og grønne løsninger uden højere skat 
(Se hele Venstres finanslovsudspil)

Venstre står fast på det velfærdsløfte, partiet gav i valgkampen, foreslår nye skattelettelser og finder en halv milliard kroner til klimaet. 

Det er nogle af elementerne i Venstres udspil til næste års finanslov, der netop er blevet offentliggjort tirsdag.

Venstre lægger i det længe ventede udspil op til at udmønte 6.391 millioner kroner fra statskassen og finder samtidig finansiering for samlet 6.943 millioner kroner.  

Partiets store udgiftsposter er: 

  • 355 millioner kroner til at videreføre taxameterløftet på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser samt en fuld annullering af omprioriteringsbidraget på kulturområdet
  • 380 millioner kroner til sundhedsinitiativer
  • 500 millioner kroner til klimatiltag
  • 2.380 millioner kroner til annullering af foreslåede skatte- og afgiftsstigninger
  • 300 millioner kroner til yderligere skatte- og afgiftslempelser
  • 253 millioner kroner til at fastholde planerne om Udrejsecenter Lindholm
  • 150 til en ny bredbåndspulje

De penge finder partiet på følgende måde:

  • 475 millioner kroner ved at hæve cigaretafgifterne med tyve kroner per pakke
  • 295 millioner kroner ved at annullere regeringen og støttepartiernes nye ydelse til fattige børnefamilier
  • 4.100 millioner kroner i "diverse reserver"

Du kan læse hele partiets finanslovsudspil her