Venstre Bornholm - Ordinær Generalforsamling

16. februar 2017

Bornholms Venstre indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 i Aakirkeby-Hallerne.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Beretning og drøftelse af foreningens forhold

4. Behandling af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

7. Valg af formand

8. Valg af kasserer

9. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

10. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter

11. Valg af formand for kredsbestyrelsen

12. Valg af kredsbestyrelsen

13. Valg af 1 medlem til Region Hovedstadens bestyrelse

14. Valg af 1 delegeret til Landsmødet

15. Eventuelt


Stemmeret og valgbarhed har kun medlemmer, der har betalt kontingent til en vælgerforening senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dokumentation for betalt kontingent skal forevises på forlangende.

Kaffebilletter købes ved indgangen.

På bestyrelsens vegne

Vibeke Møller Jensen