Venstres budgetforslag for 2017

18. januar 2017

Publiceret 29. august 2016:

Venstres budgetforslag for 2017.

Skatten skal ned: Venstre vælger at sænke skatten med 0,1 % hvilket vil tilbageføre 5,826 mio. kr. til de bornholmske skatteydere.  Vi mener ikke kommunen er bedre til at forvalte pengene end borgerne selv.  Bornholm har Danmarks 11’te højeste kommuneskat og det vil vi gerne ændre på.  Vi mener at de sidste to år, hvor kommunens kassebeholdning er steget markant, er beviset på at Bornholm er klar til at sænke kommuneskatten.  Dette tiltag skal ses som det første skridt i rækken af flere. 

Salg af landbrugsjord: Bornholms Regionskommune besidder omkring 200 ha landbrugsjord der er forpagtet ud til landbrugsbedrifter.  Venstre kan ikke se noget fornuft i at kommunen skal drive landbrug, derfor foreslår vi at de 150 ha landbrugsjord sælges hvilket vi mener, vil indbringe ca. 22 mio. kr.

Vi mener ikke der skal være nogle restriktioner på anvendelsen efter salget, landbruget er et frit erhverv og det skal det fortsat være. 

Bedre kontakt til det bornholmske erhvervsliv: Erhvervslivet har efterspurgt en bedre kommunikation med kommunen og det vil vi gerne imødekomme ved at etablere et forum for et udvidet samarbejde.

Dette skal resultere i flere private arbejdspladser.  Ifølge DI har Bornholm potentiale til at hente en gevinst på mellem 26-39 mio. kr. om året ved øget konkurrenceudsættelse.  Vi skal sikre kvaliteten i opgaverne, det er muligt andre steder i landet så er det også muligt på Bornholm.  Vi forvalter bornholmernes penge, vi har pligt til at forvalte denne opgave ordentligt og ikke spilde borgernes penge. 

Støtte til sport og outdoor aktiviteter: Venstre ønsker et Bornholm i fuld sving derfor har vi afsat 3 mio. kr. til en pulje som foreninger, sportsklubber nye som ældre kan søge til anlæg af nye aktiviteter. Desuden skal etablerede aktiviteter også kunne søge denne pulje, det kunne være travbanen der ikke har afklaret deres økonomiske situation, til etablering af løbe- eller cykelruter etc. Der skal være mulighed for en aktiv fritid og aktiviteterne må gerne inkludere turist outdoor aktiviteter. 

Dagtilbud i Svaneke og på Nordlandet: Det koster penge hvis man vil ændre en udvikling og det er det vi forsøger ved at bibeholde de dagtilbud der er i Svaneke og på Nordlandet der er i øjeblikket.  

Derudover har vi afsat penge til at holde ungdomsskolen åben i skolernes sommerferie samt opnormere Heldagsskolen fra 58 til 63 pladser.   En opnormering af Heldagsskolen skal ses i en visitations sammenhæng generelt, vi skal sikre den bedste undervisning for alle vores børn og det må ikke være antallet af pladser det pågældende sted der skal være bestemmende for dette  

Sundere børn med forældrenes hjælp: Venstre ønsker sunde bornholmske skolebørn. Men vi mener ikke det er kommunens opgave at varetage denne opgave, men derimod forældrene.  Derfor foreslår vi og har afsat 2,8 mio. kr. i en 3 års periode til et sundhedsteam, der skal ud på de enkelte skoler og se på børnenes generelle sundhed.  Teamet skal se på hvad der spises og hvordan børnene ellers trives.  Til de børn der har behov skal teamet vejlede barnet og inddrage forældrene for at hjælpe til selvhjælp.  Venstre ønsker ikke at kommunen skal overtage forældre rollen, men derimod støtte hvor det er nødvendigt. 

Områdeudvikling over hele øen: På det tekniske område vil vi fortsat styrke områdeudviklingsprojekter samt de kommunale havne. Vi afsætter midler til, Helhedsplanen i Allinge og indsats i Aakirkeby, Rønnes havnefront og Store Torv. Venstre er også indstillet på at bakke op om Nexø Mole projektet. Der foreslås ligeledes afsat yderligere midler til vedligeholdelse på de kommunale havne. Venstre lægger tilsvarende vægt på at holde afgifter i ro samt vil tilsvarende fastholde serviceniveauet på miljøområdet 

Ro på ældreområdet: Det store arbejde med at omlægge ældreplejen på Bornholm kører og behøver ro for at sikre en ordentlig implementering af de mange ændringer.  Vi er fortrolige med det arbejde der foregår og er klar til at støtte op hvis der er områder der udvikler sig i en negativ retning.