Venstres Landsmøde

11. oktober 2017

Venstres Landsmøde 2017

Delegerede fra vestre:
Brian Kofoed, Niels Plum, Else Merete Knoop, Bjarne Stefaniuk, Niels Kofod Holm, Søren Schow, Jan Rasch-Andersen

Venstres Landsmøde

Artikel af Else Merete Knoop

I weekenden afholdt Venstre sit årlige landsmøde i Vejle. Fra Bornholm deltog 7 delegerede.

Med kun er lidt over 40 dage til valget, var landsmødet præget af det kommende valg til kommunalbestyrelserne og regionsrådene.

Landsmødet er partiets årlige møde, hvor valg til partiets Hovedbestyrelsen samt forretningsudvalget foretages.

Formanden Lars Løkke Rasmussen og næstformanden Kristian Jensen blev genvalgt.

Begge dage bød på spændende indlæg og debatter.

I sin indledende tale til landsmødet kom Lars Løkke Rasmussen ind på, at det hele ser lysere ud.

Siden sidste år er krisen afløst af optimisme. Regeringssamarbejdet går fremad, ligeledes samarbejdet med Dansk folkeparti.

Statistikker viser det laveste antal på overførselsindkomst i 10 år. -Godt for den enkelte og familien, men også godt for økonomien.

Han sagde bl. a. ” Den rigtige politik gør en forskel. Tror man på at det kan betale sig at arbejde, uddanne sig og tage ansvar for eget liv, så opnås resultater.

Alle kan bidrage med noget !  Det er så vigtigt at få flere på passiv forsørgelse over på aktiv beskæftigelse.


Udlændinge politik

I alt for mange år har Danmark ført en for lempelig udlændingepolitik.

Der er brugt al al for lang tid på at diskutere. Nu handler det om at føre en fast og fair udlændingepolitik fastslog Lars Løkke Rasmussen.

Fra 2011-15 lempede soc. dem udlændingepolitikken, som førte til endnu større problemer i Europa.

Nu 2 år efter er der rettet op, så færre indvandrere er kommet til Danmark og Europa har mere kontrol med situationen.

Venstre byder de indvandrere som vil Danmark velkommen .

Dem der ikke respektere vores demokrati og vores værdier samt sender deres børn på ”genopdragelse”, hvis de bliver for danske eller sætter koranen over dansk lovgivning, - de er ikke velkomne.

Der skal gøres op med parallelsamfund !


En folkebevægelse

1700 deltagere var mødt op i Vejle, og det var som en folkebevægelse slog Lars løkke fast i sin afsluttende tale.

” Politik er at skabe balance – og det vil Venstre.

Venstre er ikke at finde blandt de ekstreme holdninger, men

Løser de problemer der opstår. Finder balancen eksempelvis mellem ideologi og realisme og fællesskab og individ .

Venstre sætter klare forventninger,

f.eks. at børn lærer noget, at ældre får en tryg alderdom.

Politik er ikke let og det er ikke nok at råbe op, men derimod nytter det  at tage ansvar.

Venstre vil et samfund der hænger sammen i balance, slog LLR fast.


Mange debatter og spørgsmål

Et landsmøde er også et forum, hvor medlemmer kan møde andre venstrefolk, stille spørgsmål og debattere om fremtiden.

Der var flere interessante debatter f.eks om folkeskolen, beskæftigelse og integration.

Lørdag aften stod i festens tegn. hvor der blev underholdt, sunget og danset.

Jeg vil tro alle kom hjem med nogle flere ” V-vitaminer” til valgkampen.


Frihedspris

Traditionen tro blev der uddelt en frihedspris som i år gik til Ilknur Kekec som er en ildsjæl, der har undervist og indført unge i foreningsliv i Høje Tåstrup.

Hun engagerer unge indvandrere i dansk foreningskultur. De unge knytter venskaber gennem idrætten.