Venstres liste ved KV21

1. juli 2021

Venstres liste ved KV21 (sideordnet opstilling):
1.  Søren Schow
2.  Carsten Scheibye
3.  Heidi Burgedahl Kristiansen
4.  Michael Hendriksen
5.  Maike Fiil
6.  Brian Kofod
7.  Søren Danig
8.  (medlem af Venstres Ungdom)
9.  Else Merete Knoop
10. Jens Haagensen
11. Lisbeth Riemann
12. Orla Hansen
13. Birthe Tindbæk Bredo
14. Jens Folkmann
15. Tom Idon Nielsen
16. Jannie Sauer
17. Kate Steen Hansen