Venstres liste ved KV21

2. september 2021

Venstres liste ved KV21 (sideordnet opstilling):
1.  Søren Schow
2.  Carsten Scheibye
3.  Heidi Burgedahl Kristiansen
4.  Michael Hendriksen
5.  Maike Fiil
6.  Brian Kofod
7.  (medlem af Venstres Ungdom)
8.  Else Merete Knoop
9. Jens Haagensen
10. Lisbeth Riemann
11. Orla Hansen
12. Birthe Tindbæk Bredo
13. Jens Folkmann
14. Tom Idon Nielsen
15. Jannie Sauer
16. Kate Steen Hansen