Venstres økonomiske politik

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Efter nogle svære år, med nedgang og presset økonomi ser det ud til, at de seneste års fremgang har haft en positiv indflydelse på kommunens økonomi. Venstre på landsplan har bidraget med udflytning af statslige arbejdspladser, afsat flere penge til billigere transport og med statslige tilskud, der samlet set har givet et væsentligt bidrag til øens opsving.  Denne situation vil Venstre gerne bidrage til at fastholde.

Udfordringerne

Budget 2017, der blev gennemført uden Venstres deltagelse, har desværre budt på en øget driftsudgift for Bornholm, der bevirker, at det bliver vanskeligt at holde økonomien indenfor de afsatte rammer.  At driftsudgifterne er løbet løbsk var forventeligt. Det er svært for Socialdemokratiet at holde en fornuftig økonomisk politik. Det kan ses i flere udvalg. Budget 2018 har igen Venstres deltagelse.  Vi har bidraget til øgede budgetter på ældre- og skoleområdet, og samtidig har vi sikret en mere effektiv erhvervs sagsbehandling i Teknik og Miljø samt en reduktion af gebyret på byggesager.  

Venstre ønsker

Vi ønsker at løse de offentlige opgaver bedst og med størst respekt for skatteydernes penge.  Derfor ønsker vi at finde de bedst ansvarlige økonomiske løsninger på de kommunale opgaver.  Vi skal sikre rammerne og økonomien samt kontrollere, at opgaverne løses tilfredsstillende.

Kommunen skal vide, hvilke ønsker brugerne og borgerne har. Ligeledes skal borgerne orienteres om kommunale tiltag. Der skal være tryghed med vished om, at kommunale ydelser bliver leveret.

Erfaringen fra de sidste 4 år er, at en fast økonomisk politik, hvor ekstrabevillinger normalt ikke gives, har givet det bedste resultat.  Det vil Venstre gerne videreføre i den kommende periode.

Kommunens ejerskab bør reduceres, der hvor det ikke er samfundsmæssigt begrundet.

Venstre vil samtidig holde skatter og afgifter i ro og om muligt reducere dem. Vi vil ligeledes arbejde for, at kommunen til stadighed afsøger mulighederne for at løse opgaverne bedre og billigere. Udlicitering er ikke ideologi for Venstre, men vi har en pligt til, til stadighed at se, om de mange opgaver løses på den bedst mulige måde til gavn for medarbejdere og borgere.