Venstres valgprogram

9. november 2017

Udvikling med mennesket i centrum

Venstre 19. september 2017

Når du til kommunevalget den 21. november 2017 står i stemmeboksen og skal til at afgive din stemme, så kan du være sikker på, at en stemme på partiet Venstre eller en af partiets kandidater vil betyde, at borgeren bliver sat i højsædet. Det vil jeg gerne være garant for.

Hos Venstre er nedenstående nøgleordene for vores politik

  • At den personlige frihed prioriteres

  • At kontakten mellem kommunen og borgeren skal foregå ordentligt…

LÆS MERE

Bornholm

Venstre 19. september 2017

Bornholm er under positiv forandring.  Vi har knækket befolkningsreduktionskurven. Virksomhederne efterspørger flere medarbejdere. Turiststrømmen er øget og sæsonen forlænget, der udbydes billigere færgebilletter. DAT åbner ruter til nye destinationer.

Der optimeres på ældreområdet med nye plejecentre, og der arbejdes på en forbedret livskvalitet på plejecentrene med etablering af lokale køkkener.

Men selv om det er positive forandringer,…

LÆS MERE

Lokal indflydelse

Venstre 19. september 2017

Hvordan ser det ud

Vi har borgerpanel, bestyrelser, råd og forskellige andre organer, hvor borgeren kan gøre sin indflydelse gældende. Spørgsmålet er bare, om borgeren føler denne indflydelse eller føler der bliver lyttet.   Ved konstitueringen efter et valg udpeges de personer, der skal sidde i de forskellige råd og bestyrelser.

Som regel vælges dem, der har en vis indflydelse eller tilgang til den. Spørgsmålet er, om vi kan få en mere demokratisk…

LÆS MERE

Bevarelse af bornholmske værdier og samfund

Venstre 19. september 2017

Hvordan ser det ud

Bornholm har en helt unik natur. Vi kan samtidig byde på helt særlige by- og havnemiljøer, der både giver livskvalitet lokalt og virker tiltrækkende på turister.

Udfordringerne

De kommunale og de private havne trænger generelt til øget vedligeholdelse. De er med Venstres hjælp tilført betydelige midler de senere år, men der er stadig vedligeholdelsesmæssige udfordringer. Vores lokalområder, hvad enten det er bymidterne…

LÆS MERE

Venstres økonomiske politik

Venstre 19. september 2017

Hvordan ser det ud

Efter nogle svære år, med nedgang og presset økonomi ser det ud til, at de seneste års fremgang har haft en positiv indflydelse på kommunens økonomi. Venstre på landsplan har bidraget med udflytning af statslige arbejdspladser, afsat flere penge til billigere transport og med statslige tilskud, der samlet set har givet et væsentligt bidrag til øens opsving.  Denne situation vil Venstre gerne bidrage til at fastholde.

Udfordringerne

Budget…

LÆS MERE

Skatter, afgifter og opgaveløsning

Venstre 19. september 2017

Hvordan ser det ud

Bornholm er en af de dyreste kommuner at have adresse i, når man tænker i forhold til det kommunale skatteniveau.  Skatteprocenten er 26,2 %, hvor landsgennemsnittet er 25,6 %.  Bornholm oplever et opsving i disse år. Netop derfor skal vi være bevidste om, at det ikke er kommunen, der oplever et voksende økonomisk råderum, men at det bliver borgerne. Afgiftsniveauerne er heller ikke blandt de laveste i Danmark, og det rammer naturligvis…

LÆS MERE

Kommunale institutioner og arbejdspladser

Venstre 19. september 2017

Hvordan ser det ud

BRK er øens største arbejdsplads med 4200 ansatte.  De leverer alt fra borgernær service til interne opgaver for politikere.  Medarbejderne er spredt på øen alt efter hvilket område, de arbejder med.  Vi ved fra vores kontakt med medarbejderne, at de ønsker en samlet administration, da det vil give bedre sparring og en mere smidig arbejdsgang.  Samtidig er det nødvendigt med ansatte i nærheden af de opgaver, der skal løses, bl.a.…

LÆS MERE

Det bornholmske arbejdsmarked

Venstre 19. september 2017

Hvordan ser det ud

Bornholm har i øjeblikket (september 2017) ca. 500 fuldtidsforsikrede personer over 30 år, der er ledige. Samtidig er der ca. 125 unge under 30 år, der er ledige. Alligevel er der mange jobs på Bornholm, som ikke kan besættes, fordi de rette kompetencer ikke er til rådighed.

De mange ledige jobs rammer desværre øens virksomheder på indtjeningen, men også det bornholmske samfund ved manglende skattegrundlag. Samtidig ser vi…

LÆS MERE

Skab vækst ved øget tilflytning

Venstre 19. september 2017

Hvordan ser det ud

Venstre har målrettet haft fokus på at øge tilflytningen til Bornholm i hele den foregående valgperiode.  Det har vi gjort ved at skabe rammerne for bedre erhvervsforhold for de bornholmske virksomheder. Det arbejde har faktisk båret frugt. Vi var også det parti i kommunalbestyrelsen, der begyndte at tale Bornholm op i stedet for hele tiden at hænge i det negative. Denne tilgang har smittet af på de andre grupperinger i kommunalbestyrelsen,…

LÆS MERE

Landbrug

Venstre 19. september 2017

Hvordan ser det ud

Det er Venstres opfattelse, at landbruget på Bornholm er inde i en periode med stabile indtægter og overskud til udvikling.  Der produceres fødevareprodukter på en effektiv miljøvenlig måde, der sætter kvalitet og forbrugersikkerhed i højsædet.

Udfordringerne

Landbruget udfordres til stadighed af stor international konkurrence. Det betyder, at landbrug skal være effektive i dag og også i morgen. Samtidig er der…

LÆS MERE