Venstres valgprogram

9. november 2017

Udvikling med mennesket i centrum

19. september 2017

Når du til kommunevalget den 21. november 2017 står i stemmeboksen og skal til at afgive din stemme, så kan du være sikker på, at en stemme på partiet Venstre eller en af partiets kandidater vil betyde, at borgeren bliver sat i højsædet. Det vil jeg gerne være garant for.

Hos Venstre er nedenstående nøgleordene for vores politik

  • At den personlige frihed prioriteres

  • At kontakten mellem kommunen og borgeren skal foregå ordentligt…

LÆS MERE

Bornholm

19. september 2017

Bornholm er under positiv forandring.  Vi har knækket befolkningsreduktionskurven. Virksomhederne efterspørger flere medarbejdere. Turiststrømmen er øget og sæsonen forlænget, der udbydes billigere færgebilletter. DAT åbner ruter til nye destinationer.

Der optimeres på ældreområdet med nye plejecentre, og der arbejdes på en forbedret livskvalitet på plejecentrene med etablering af lokale køkkener.

Men selv om det er positive forandringer,…

LÆS MERE

Lokal indflydelse

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Vi har borgerpanel, bestyrelser, råd og forskellige andre organer, hvor borgeren kan gøre sin indflydelse gældende. Spørgsmålet er bare, om borgeren føler denne indflydelse eller føler der bliver lyttet.   Ved konstitueringen efter et valg udpeges de personer, der skal sidde i de forskellige råd og bestyrelser.

Som regel vælges dem, der har en vis indflydelse eller tilgang til den. Spørgsmålet er, om vi kan få en mere demokratisk…

LÆS MERE

Bevarelse af bornholmske værdier og samfund

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Bornholm har en helt unik natur. Vi kan samtidig byde på helt særlige by- og havnemiljøer, der både giver livskvalitet lokalt og virker tiltrækkende på turister.

Udfordringerne

De kommunale og de private havne trænger generelt til øget vedligeholdelse. De er med Venstres hjælp tilført betydelige midler de senere år, men der er stadig vedligeholdelsesmæssige udfordringer. Vores lokalområder, hvad enten det er bymidterne…

LÆS MERE

Venstres økonomiske politik

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Efter nogle svære år, med nedgang og presset økonomi ser det ud til, at de seneste års fremgang har haft en positiv indflydelse på kommunens økonomi. Venstre på landsplan har bidraget med udflytning af statslige arbejdspladser, afsat flere penge til billigere transport og med statslige tilskud, der samlet set har givet et væsentligt bidrag til øens opsving.  Denne situation vil Venstre gerne bidrage til at fastholde.

Udfordringerne

Budget…

LÆS MERE

Skatter, afgifter og opgaveløsning

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Bornholm er en af de dyreste kommuner at have adresse i, når man tænker i forhold til det kommunale skatteniveau.  Skatteprocenten er 26,2 %, hvor landsgennemsnittet er 25,6 %.  Bornholm oplever et opsving i disse år. Netop derfor skal vi være bevidste om, at det ikke er kommunen, der oplever et voksende økonomisk råderum, men at det bliver borgerne. Afgiftsniveauerne er heller ikke blandt de laveste i Danmark, og det rammer naturligvis…

LÆS MERE

Kommunale institutioner og arbejdspladser

19. september 2017

Hvordan ser det ud

BRK er øens største arbejdsplads med 4200 ansatte.  De leverer alt fra borgernær service til interne opgaver for politikere.  Medarbejderne er spredt på øen alt efter hvilket område, de arbejder med.  Vi ved fra vores kontakt med medarbejderne, at de ønsker en samlet administration, da det vil give bedre sparring og en mere smidig arbejdsgang.  Samtidig er det nødvendigt med ansatte i nærheden af de opgaver, der skal løses, bl.a.…

LÆS MERE

Det bornholmske arbejdsmarked

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Bornholm har i øjeblikket (september 2017) ca. 500 fuldtidsforsikrede personer over 30 år, der er ledige. Samtidig er der ca. 125 unge under 30 år, der er ledige. Alligevel er der mange jobs på Bornholm, som ikke kan besættes, fordi de rette kompetencer ikke er til rådighed.

De mange ledige jobs rammer desværre øens virksomheder på indtjeningen, men også det bornholmske samfund ved manglende skattegrundlag. Samtidig ser vi…

LÆS MERE

Skab vækst ved øget tilflytning

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Venstre har målrettet haft fokus på at øge tilflytningen til Bornholm i hele den foregående valgperiode.  Det har vi gjort ved at skabe rammerne for bedre erhvervsforhold for de bornholmske virksomheder. Det arbejde har faktisk båret frugt. Vi var også det parti i kommunalbestyrelsen, der begyndte at tale Bornholm op i stedet for hele tiden at hænge i det negative. Denne tilgang har smittet af på de andre grupperinger i kommunalbestyrelsen,…

LÆS MERE

Landbrug

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Det er Venstres opfattelse, at landbruget på Bornholm er inde i en periode med stabile indtægter og overskud til udvikling.  Der produceres fødevareprodukter på en effektiv miljøvenlig måde, der sætter kvalitet og forbrugersikkerhed i højsædet.

Udfordringerne

Landbruget udfordres til stadighed af stor international konkurrence. Det betyder, at landbrug skal være effektive i dag og også i morgen. Samtidig er der…

LÆS MERE

Turisme

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Efter verden er blevet påvirket af terrorhandlinger, lader det til, at rejsemønstre er ændret.   Dette sammen med billigere transportmuligheder giver heldigvis flere turister til Bornholm.  Vores natur og isolation i Østersøen trækker sammen med gode hoteller, verdensberømte kokke og stærke seværdigheder, turister til øen.  Senest har New York Times skrevet om Bornholm, og så længe øen bliver omtalt i fine vendinger, så vil turiststrømmen…

LÆS MERE

Transport og infrastruktur

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Bornholm er en ø, og det bliver den ved med at være! Derfor er vores transport over vand helt afgørende for bornholmerne og vores erhvervsliv, ligesom en stabil flyforbindelse er vigtig for vores udvikling.

Befolkningstætheden er forholdsvis lav, og der er en vis afstand mellem byerne. Derfor er det vigtigt, at der er en velfungerende offentlig transport samt at cykelsti- og vejnettet vedligeholdes og holdes.

Infrastruktur…

LÆS MERE

Energi og miljø

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Bornholms energistrategi handler om, at øen skal være CO2 neutral i 2025.

Vi har samlet Bornholms Forsyning og Østkraft. Dette gjorde vi for at muliggøre en samlet sammenhængende energipolitik for Bornholm. På Østkraft blev der opsat og ibrugtaget en ny blok 6, hvor der fyres med flis. Samtidig har Bornholms Forsyning udrullet fjernvarme til rigtig mange forbrugere.  Bornholms Energi og Forsyning, som det hedder nu, har derfor…

LÆS MERE

Kultur

19. september 2017

Hvordan ser det ud

I dag har Bornholm et rigt kulturliv med museer, teatre, gallerier, kunsthåndværkere og kunstudstillinger samt et bredt udsnit af musik.  En international dommerkomite har netop gæstet Bornholm for at vurdere kvalitetsniveauet hos kunsthåndværkerne og Bornholms stærke position på dette felt medførte, at Bornholm blev udnævnt til World Craft Region som den første i Europa.

Udfordringerne

Rederiet Færgen har ved…

LÆS MERE

Vores ældre

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Når vi taler om ældre på Bornholm, så refererer vi til de plejekrævende, hvad enten det sker i den ældres eget hjem eller på plejecentret. Uanset hvor det foregår, så skal kommunen sikre en god og tilstrækkelig behandling. Venstre ønsker at fortsætte den nuværende rehabiliterende organisation, men det skal være på et niveau, hvor den ældre kan følge med. Selv om området skal styres og ledes effektivt, skal der være plads til den…

LÆS MERE

Familie og børn

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Vi oplever en tilgang af børnefamilier til Bornholm, hvilket er fantastisk.  Efter en årrække med nedskæringer på folkeskolen og reduktion af f.eks. dagplejen efterspørges nu dagpasningsmuligheder, især i Rønne.

Udfordringen

Udfordringen er bl.a. omstillingen mellem at reducere antallet af pladser til nu at tilpasse med en øgning af pladser.  Hvis denne omstilling tager for lang tid, vil det kunne resultere i,…

LÆS MERE

Folkeskolen

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Folkeskolen på Bornholm har igennem de sidste år undergået store forandringer.  Mange skoler er blevet lukket, samtidig er nye privat- og friskoler dukket op.  Folkeskolen er i dag samlet i de større byer, Rønne, Nexø, Aakirkeby, Allinge og Hasle. Ligeledes er der de mindre, Heldagsskolen, Kildebakken, Dybdalsskolen, 10. klassecentret.  

Udfordringerne

Udfordringerne for folkeskolen er der.  I Rønne lægges 3 enheder…

LÆS MERE

Idræt og sundhed

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Desværre er vi bornholmere ramt af de samme livsstilssygdomme som befolkningen i store dele af verden.  Vi rører os for lidt og spiser måske også for usundt.  Dette betyder, at vores sundhedstilstand ikke er som man kunne ønske.

Udfordringerne

Vi har i de senere år lukket flere muligheder for at dyrke sport og idræt.  Det er sket af økonomisk nød, men også det faldende indbyggertal i lokalområderne.  Vi har forsøgt at…

LÆS MERE

Bornholm for de fysisk og psykisk udfordrede

19. september 2017

Hvordan ser det ud

I et samfund som det bornholmske er vi heldigvis forskellige. Den forskellighed skal være vores styrke og give nye muligheder.

Udfordringerne

Bygningsmassen på Bornholm kan være dårligt foreneligt med nem adgang for alle.  Eksempelvis er der på Hovedadministrationen på Ullasvej meget dårlige adgangsforhold for kørestolsbrugere.  

Det vil Venstre

Det er vores ønske, at selv om du er fysisk eller…

LÆS MERE

Narko og misbrug

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Desværre er der på Bornholm let adgang til narkotika.  Handel med de forbudte stoffer foregår mange steder og desværre er udviklingen ikke aftagende.

Udfordringerne

I øjeblikket er det i gennemsnit 11 % af de bornholmske børn og unge, der har en sag i det kommunale system. Landsgennemsnittet er 5 %.  At få en plads i den statistik kan være direkte afledt af, at der er misbrug i familien eller hos den unge selv.…

LÆS MERE

Lige ret og adgang til god behandling i Region Hovedstaden

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Sundhedssektoren skal naturligvis være velfungerende. Alle skal have adgang til god behandling, hvis de selv eller deres pårørende rammes af sygdom. Det handler om vores helt grundlæggende tryghed. Den arbejder Venstre Bornholm for at sikre endnu bedre.

De senere år har Venstre Bornholm for eksempel været med til at sikre, at der investeres i en helt ny akutmodtagelse og i energirenovering på Bornholms Hospital, at der er…

LÆS MERE