Venstres valgprogram

9. november 2017

Turisme

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Efter verden er blevet påvirket af terrorhandlinger, lader det til, at rejsemønstre er ændret.   Dette sammen med billigere transportmuligheder giver heldigvis flere turister til Bornholm.  Vores natur og isolation i Østersøen trækker sammen med gode hoteller, verdensberømte kokke og stærke seværdigheder, turister til øen.  Senest har New York Times skrevet om Bornholm, og så længe øen bliver omtalt i fine vendinger, så vil turiststrømmen…

LÆS MERE

Transport og infrastruktur

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Bornholm er en ø, og det bliver den ved med at være! Derfor er vores transport over vand helt afgørende for bornholmerne og vores erhvervsliv, ligesom en stabil flyforbindelse er vigtig for vores udvikling.

Befolkningstætheden er forholdsvis lav, og der er en vis afstand mellem byerne. Derfor er det vigtigt, at der er en velfungerende offentlig transport samt at cykelsti- og vejnettet vedligeholdes og holdes.

Infrastruktur…

LÆS MERE

Energi og miljø

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Bornholms energistrategi handler om, at øen skal være CO2 neutral i 2025.

Vi har samlet Bornholms Forsyning og Østkraft. Dette gjorde vi for at muliggøre en samlet sammenhængende energipolitik for Bornholm. På Østkraft blev der opsat og ibrugtaget en ny blok 6, hvor der fyres med flis. Samtidig har Bornholms Forsyning udrullet fjernvarme til rigtig mange forbrugere.  Bornholms Energi og Forsyning, som det hedder nu, har derfor…

LÆS MERE

Kultur

19. september 2017

Hvordan ser det ud

I dag har Bornholm et rigt kulturliv med museer, teatre, gallerier, kunsthåndværkere og kunstudstillinger samt et bredt udsnit af musik.  En international dommerkomite har netop gæstet Bornholm for at vurdere kvalitetsniveauet hos kunsthåndværkerne og Bornholms stærke position på dette felt medførte, at Bornholm blev udnævnt til World Craft Region som den første i Europa.

Udfordringerne

Rederiet Færgen har ved…

LÆS MERE

Vores ældre

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Når vi taler om ældre på Bornholm, så refererer vi til de plejekrævende, hvad enten det sker i den ældres eget hjem eller på plejecentret. Uanset hvor det foregår, så skal kommunen sikre en god og tilstrækkelig behandling. Venstre ønsker at fortsætte den nuværende rehabiliterende organisation, men det skal være på et niveau, hvor den ældre kan følge med. Selv om området skal styres og ledes effektivt, skal der være plads til den…

LÆS MERE

Familie og børn

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Vi oplever en tilgang af børnefamilier til Bornholm, hvilket er fantastisk.  Efter en årrække med nedskæringer på folkeskolen og reduktion af f.eks. dagplejen efterspørges nu dagpasningsmuligheder, især i Rønne.

Udfordringen

Udfordringen er bl.a. omstillingen mellem at reducere antallet af pladser til nu at tilpasse med en øgning af pladser.  Hvis denne omstilling tager for lang tid, vil det kunne resultere i,…

LÆS MERE

Folkeskolen

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Folkeskolen på Bornholm har igennem de sidste år undergået store forandringer.  Mange skoler er blevet lukket, samtidig er nye privat- og friskoler dukket op.  Folkeskolen er i dag samlet i de større byer, Rønne, Nexø, Aakirkeby, Allinge og Hasle. Ligeledes er der de mindre, Heldagsskolen, Kildebakken, Dybdalsskolen, 10. klassecentret.  

Udfordringerne

Udfordringerne for folkeskolen er der.  I Rønne lægges 3 enheder…

LÆS MERE

Idræt og sundhed

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Desværre er vi bornholmere ramt af de samme livsstilssygdomme som befolkningen i store dele af verden.  Vi rører os for lidt og spiser måske også for usundt.  Dette betyder, at vores sundhedstilstand ikke er som man kunne ønske.

Udfordringerne

Vi har i de senere år lukket flere muligheder for at dyrke sport og idræt.  Det er sket af økonomisk nød, men også det faldende indbyggertal i lokalområderne.  Vi har forsøgt at…

LÆS MERE

Bornholm for de fysisk og psykisk udfordrede

19. september 2017

Hvordan ser det ud

I et samfund som det bornholmske er vi heldigvis forskellige. Den forskellighed skal være vores styrke og give nye muligheder.

Udfordringerne

Bygningsmassen på Bornholm kan være dårligt foreneligt med nem adgang for alle.  Eksempelvis er der på Hovedadministrationen på Ullasvej meget dårlige adgangsforhold for kørestolsbrugere.  

Det vil Venstre

Det er vores ønske, at selv om du er fysisk eller…

LÆS MERE

Narko og misbrug

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Desværre er der på Bornholm let adgang til narkotika.  Handel med de forbudte stoffer foregår mange steder og desværre er udviklingen ikke aftagende.

Udfordringerne

I øjeblikket er det i gennemsnit 11 % af de bornholmske børn og unge, der har en sag i det kommunale system. Landsgennemsnittet er 5 %.  At få en plads i den statistik kan være direkte afledt af, at der er misbrug i familien eller hos den unge selv.…

LÆS MERE