Vi har hårdt brug for de unge

30. oktober 2017

Vi har hårdt brug for de unge!

Der er på Bornholm ca. 125 unge ledige under 30 år (sept. 2017). Der er samtidig også mange ledige jobs, men de kan ikke besættes, fordi de unge ikke har de rette kompetencer til deres rådighed.

Venstre ønsker en privat/offentlig "Jobguide" efter samme koncept som den succesfulde "Tilflytterguide". Den idé håber vi, at erhvervslivet er med på! Vi tror, at det er vigtigt at personen ikke skal være "offentlig", og at denne guide kan være et gnidningsfrit bindeled mellem den jobsøgende og virksomheden.

Vi ønsker også, at folkeskolen skal inddrage virksomhederne mere i undervisningen. En praktisk tilgang kan i mange tilfælde hjælpe især de bogligt svage elever i deres valg af uddannelse efter folkeskolen.

Jeg har i mit arbejdsliv til søs adskillige gange erfaret, at unge mennesker har fået en chance og med tiden fundet deres rette hylde på arbejdsmarkedet - hvis de bliver hjulpet og guidet rigtigt!

Ikke alle unge mennesker her på Bornholm har forældre, som kan motivere og lede deres børn i en retning, så det lykkes dem at få en erhvervsuddannelse.

Vi kan ikke leve med, at de unge risikerer at blive tabt og ikke får et godt og indholdsrigt arbejdsliv, det vil jeg godt arbejde for!

Jacob S. Larsen (V) Kandidat KV 2017