Vibeke Møller Jensen: Nyhedsbrev

18. januar 2017

Publiceret 14. december 2016 af Vibeke Møller Jensen:

Kære medlemmer af Bornholms Venstre

Tiden går hurtigt, og et nyt år ses forude.

Allerførst skal jeg oplyse om at der holdes en ekstraordinær Generalforsamling torsdag den 29. december kl 19.00 i Aakirkeby Hallerne. Dagsorden udsendes senere

I oktober måned blev der sammenlagt 3 vælgerforeninger på øen, Allinge-Gudhjem, Nexø og Aakirkeby. Det var en nødvendighed, da det var umuligt at finde en formand i Allinge-Gudhjem vælgerforening, og et varsel fra Anker Munch fra Nexø om ikke at genopstille som formand, gjorde at sammenlægningen blev aktuel. Den nye forening fik navnet Venstre Østbornholm, og Jan Rasch-Andersen blev formand.

I den anledning er det nødvendigt at få godkendt nye opstillingsregler, da der nu kun er tre vælgerforeninger. Tidspunktet er valgt da man for at have stemmeret skal have betalt kontingent. Hvis vi kommer ind i det nye år, går der noget tid inden alle har betalt, og godkendelse af opstillingsregler trækker ud. Derfor er datoen den 29. december 2016, hvor jeg håber at alle der har mulighed for det kan komme.

Det har været et spændende efterår. Vi har fået en ny anderledes regering, som blev varslet af Lars Løkke Rasmussen på Landsmødet i Herning i november. Det bliver interessant at følge hvordan det kommer til at gå.

Et nyt parti har set dagens lys, og Donald Trump blev valgt som præsident i USA.

Alt sammen noget vi nok kommer til at høre meget mere om fremover.

Lokalt er vi i gang med forberedelserne til kommunevalget november 2017. Vi har brug for kandidater der gerne vil stille op og gøre en indsats for at Venstre kan komme i Kommunalbestyrelsen med så mange stemmer som muligt, og meget gerne overtage borgmesterposten. Skulle der være nogen som er interesseret i at stille op som kandidat, er det vigtigt at kontakte den forening man tilhører, eller undertegnede.

Der er planer om at holde opstillingsmøde i forlængelse af den ordinære Generalforsamling den 8. marts 2017.

Jeg vil også erindre om vores Nytårsmøde lørdag den 7. januar 2017 kl. 15.00, hvor bl.a. Martin Geertsen fra Regionen kommer og holder oplæg. Nærmere indbydelse kommer senere.

Til slut vil jeg ønske alle en glædelig jul.

Vibeke Møller Jensen

Formand for Venstre Bornholm