Vibeke Møller Jensen: Nyhedsbrev

18. januar 2017

Publiceret 4. maj 2016:

Det er nu omkring to måneder siden jeg blev valgt som formand for Venstre Bornholm.

Jeg må sige at det har været en travl, spændende og udfordrende tid. Heldigvis står tingene ikke stille hos Venstre, og vi har livlige politiske debatter, som inspirerer til at yde en indsats for partiet. Vi har meget vi skal indhente her på Bornholm, og det er vigtigt at vi alle er med til at synliggøre Venstres holdninger og interesser.

Campus Bornholm:
Campus Bornholm har fyldt meget i medierne den sidste måned, og to indlæg fra Venstre viste sig at have særdeles stor interesse.

Ungdoms- og voksenuddannelserne er samlet i en ny organisation, Campus Bornholm. Det sker med et planlagt nybyggeri i den helt store stil, som desværre ikke kunne finde tilstrækkelig finansiering, til trods for en donation fra en af A.P. Møllers fonde på 56 mio. kr. og flere års besparelser i den daglige drift af undervisningen. I sidste øjeblik blev byggeriet reddet af en tillægsbevilling fra Folketingets Finansudvalg på op til knap 90 mio. kr. Samtidig blev der garanteret huslejeindtægter over en 30 års periode på godt 130 mio. kr. Alt dette skete ved udgangen af 2015. Hermed kunne det allerede igangsatte byggeri opnå tilstrækkelig finansiering fra pengeinstitutter m.mv.

Der er tilsyneladende stigende uro internt på Campus Bornholm, hvor medarbejdere bl.a. er utilfredse med kvaliteten i undervisningen grundet besparelser, som nu anvendes til finansiering af det igangsatte byggeri. Samtidig er der bekymring for, om det ambitiøse nybyggeri, vil kræve så store fremtidige afdrag, renteudgifter m.v., at det også fremover vil forringe kvaliteten i undervisningen.

Det hele kulminerede af to omgange.

Først skrev en lærer fra Campus Bornholm til Finansudvalget i december 2015, at en eventuel tillægsbevilling skulle være betinget af, at Campus Bornholms øverste ledelse blev fyret grundet uduelighed. Det medførte at Campus Bornholms ledelse fyrede den pågældende lærer.

Fyringen er i strid med retningslinjer for medarbejderes ytringsfrihed, som en lang række offentlige arbejdsgivere har fastsat indenfor offentlig virksomhed – herunder bl.a. KL – samt hvad flere anerkendte fagfolk med juridiske kompetencer udtaler.

En foreløbig kulmination indtrådte for nylig, hvor anonyme medarbejdere politianmeldte den samlede ledelse for trusler mod deres velfærd og knægtelse af ytringsfriheden. Anmeldelsen førte forventeligt ikke til nogen sigtelse, men det vidner om, et efter danske forhold, ualmindeligt dårligt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Venstre på Bornholm støtter ideen om Campus Bornholm, og Venstres repræsentant på Christiansborg har også været aktiv for i sidste øjeblik at redde byggeriet med en tillægsbevilling. Det er ligeledes vigtigt at det er Bornholmske entreprenører og bygningsarbejdere der står for byggeriet, hvilket er med til at fastholde vigtige arbejdspladser på øen.

Men den interne uro og det igangsatte ambitiøse byggeri bekymrer imidlertid Venstre. Dårlig ledelse og dårlig kvalitet i undervisningen skræmmer gode lærere og elever bort fra institutionen, og et dyrt og omfattende byggeri kan få langvarig negativ indvirkning på kvaliteten i den fremtidige undervisning. Hertil kommer at en evt. overskridelse af byggeprojektets budget, kan få katastrofale følger, fordi det vil blive vanskeligt at finde yderligere finansiering.

Det er Venstres opfattelse, at den øverste ledelse på Campus Bornholm bærer ansvaret for den unødvendige og uacceptable situation. Bestyrelsen for Venstre på Bornholm har derfor over for offentligheden i flere omgange tilkendegivet at ledelsen er uduelig og bør skiftes ud, hvilket omfatter både bestyrelsens formand og den administrerende direktør.

Indtil videre er øvrige partier og fagbevægelsen tavse i denne sag.

 

Hovedbestyrelsesmøde:
Fredag den 15. april. Blev der holdt møde i Venstres Hovedbestyrelse. Det skete på Crown Plaza, og mødet var præget af politisk debat.

Først gennemgik minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, regeringens aktuelle udspil til gymnasiereformen ”Fra elev til studerende. Klædt på til videre uddannelse”.

Justitsminister Søren Pind fortsatte med en politisk drøftelse om terror, politi og grænsen set i lyset af den aktuelle politiske situation, og Kristian Jensen sluttede med en udenrigs- og sikkerhedspolitisk drøftelse.

Det var første gang jeg deltog, og det var meget interessant og konstruktivt at være med. Blev lidt stolt af at være en del af Venstre.

Dagen efter var der Kandidatsamling, hvor mange kommende kandidater til Folketinget deltog.

Temaet for forår og sommer er at vi alle skal ud og fortælle vælgerne at:

”Venstreregeringen har fået noget fra hånden til glæde for og gavn for alle danskere”

Opstillingsmøde:
Det ligger nu fast at der bliver opstillingsmøde i Venstre Bornholm tirsdag den 7. juni. Det er lykkedes Peter Juel Jensen at få fingre i Claus Hjort Frederiksen, som vil besøge Bornholm og give et oplæg inden valget af kandidater. Invitation kommer senere.

Det ser nu ud til at Venstre Bornholm har tre kandidater.

Grundlovsdag.
Som altid fejres Grundlovsdagen den 5. juni. Venstres aktivitetsudvalg har sørget for et spændende program for dagen, som ikke skal afsløres her, men tak for indsatsen, vi glæder os og ser frem til en dejlig solrig dag. Invitation er på trapperne.

 

Folkemødet:
Igen i år deltager Venstre på Folkemødet på Bornholm. Det foregår fra torsdag den 16. juni til og med søndag den 19. juni 2016.

Statsministeren åbner Folkemødet torsdag og taler igen fra Hovedscenen fredag den 17. juni kl. 14.00.

Venstre byder igen i år ind til debat og dialog i Dancells hus og have. I år koncentreres Venstres tilstedeværelse i huset og der vil således ikke være nogen stand på Cirkuspladsen.

Som noget nyt åbnes baghaven som mødested for Venstre-folk